Aktuality

15. 4. 2014, Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince

Obec Žbince ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školu Žbince vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy s materskou školu. viac

7. 4. 2014, Aktuality

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Projekt : "Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince " sa oficiálne ukončí 30.4.2014. V súčasnosti sú zrealizované všetky práce, ktoré boli súčasťou projektu. Na pripojených fotografiách dokumentujeme zrealizované dielo viac

15. 3. 2014, Aktuality

Voľby prezidenta SR 2014

Voľby prezidenta SR 2014

Voľby prezidenta SR v okrsku obce Žbince sa uskutočnili 15. marca 2014 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. v sále kultúrneho domu v Žbinciach. viac

22. 2. 2014, Aktuality

Detský karneval 2014

Detský karneval 2014

V sobotu 22. februára 2014 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočnil detský karneval, ktorý zorganizoval Rímsko - katolícky farský úrad v Žbinciach v spolupráci s obcami Žbince, Hatalov a Vrbnica. Detičkám sa akcia páčila a tradične pripájame fotografie z podujatia. viac

16. 2. 2014, Aktuality

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2014

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2014

V soboru 15. februára 2014 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Žbince. Naši požiarnici hodnotli svoju činnosť v roku 2013 a prijali plán hlavných úloh DHZ na rok 2014 viac

2. 2. 2014, Aktuality

Ples DHZ Žbince 2014

Ples DHZ Žbince 2014

Tradičný ples DHZ Žbince sa uskutočnil 1. februára 2014 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Účastníkov plesu do skorých ranných hodín zabávala hudobná skupina Pyramída viac

6. 1. 2014, Aktuality

Čistenie rybníka

Čistenie rybníka

Na prelome rokov 2013 - 2014 dobrovoľný hasičský zbor a občania čistili okolie rybníka v katastri obce od nežiadúcich krovín. Súčasťou prác bola aj výstavba tkz. zemľanky, aby návštevníci rybníka mali v prípade potreby prístrešok na odloženie výstroja. Fotografie nám poskytol z vlastného archívu Anton Hlaváč. viac

20. 12. 2013, Aktuality

Nočné zábery 2013

Nočné zábery 2013

Po ukončení stavby : " Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince " pripájame niekoľko aktuálnych nočných záberov z centra obce. viac

28. 10. 2013, Aktuality

Deň úcty k starším 2013

Deň úcty k starším 2013

V nedeľu 27. októbra 2013 sa v našej obci uskutočnil deň úcty k starším v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Po príhovore starostu obce vystúpila folklórna spevácka skupina Moravančan. viac

23. 7. 2013, Aktuality

Prerušenie dodávky elektrickej energie v obci

VSD Košice oznamuje, že z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia bude v obci prerušovaná dodávka elektrickej energie. Informácie nájdete v prílohách na stiahnutie viac

Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia