Aktuality

22. 2. 2014, Aktuality

Detský karneval 2014

Detský karneval 2014

V sobotu 22. februára 2014 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočnil detský karneval, ktorý zorganizoval Rímsko - katolícky farský úrad v Žbinciach v spolupráci s obcami Žbince, Hatalov a Vrbnica. Detičkám sa akcia páčila a tradične pripájame fotografie z podujatia. viac

16. 2. 2014, Aktuality

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2014

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2014

V soboru 15. februára 2014 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Žbince. Naši požiarnici hodnotli svoju činnosť v roku 2013 a prijali plán hlavných úloh DHZ na rok 2014 viac

2. 2. 2014, Aktuality

Ples DHZ Žbince 2014

Ples DHZ Žbince 2014

Tradičný ples DHZ Žbince sa uskutočnil 1. februára 2014 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Účastníkov plesu do skorých ranných hodín zabávala hudobná skupina Pyramída viac

6. 1. 2014, Aktuality

Čistenie rybníka

Čistenie rybníka

Na prelome rokov 2013 - 2014 dobrovoľný hasičský zbor a občania čistili okolie rybníka v katastri obce od nežiadúcich krovín. Súčasťou prác bola aj výstavba tkz. zemľanky, aby návštevníci rybníka mali v prípade potreby prístrešok na odloženie výstroja. Fotografie nám poskytol z vlastného archívu Anton Hlaváč. viac

20. 12. 2013, Aktuality

Nočné zábery 2013

Nočné zábery 2013

Po ukončení stavby : " Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince " pripájame niekoľko aktuálnych nočných záberov z centra obce. viac

28. 10. 2013, Aktuality

Deň úcty k starším 2013

Deň úcty k starším 2013

V nedeľu 27. októbra 2013 sa v našej obci uskutočnil deň úcty k starším v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Po príhovore starostu obce vystúpila folklórna spevácka skupina Moravančan. viac

23. 7. 2013, Aktuality

Prerušenie dodávky elektrickej energie v obci

VSD Košice oznamuje, že z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia bude v obci prerušovaná dodávka elektrickej energie. Informácie nájdete v prílohách na stiahnutie viac

7. 7. 2013, Aktuality

Oprava krytu miestnej komunikácie v centre obce

Oprava krytu miestnej komunikácie v centre obce

Obec Žbince že v období od 8.7.2013 do 12.7.2013 realizovala nástrek penetrácie a podkladnej vrstvy asfaltu v centre obce. V ďalšej fáze bude nasledovať finálna vrstva, ktorá bude v časovom horizonte jedného týždňa zrealizovaná. viac

7. 7. 2013, Aktuality

Nočná hasičská súťaž 2013 - Bánovce n/O

Nočná hasičská súťaž 2013 - Bánovce n/O

V piatok 5. júla 2013 sa naše mužstvo mužov zúčastnilo nočnej požiarnej súťaže v obci Bánovce nad Ondavou. Za bohatej účasti hasičských zborov naši zaknihovali 5. miesto v celkovom poradí. viac

30. 6. 2013, Aktuality

Nočná hasičská súťaž 2013

Nočná hasičská súťaž 2013

Obec Žbince a DHZ Žbince uskutočnili v sobotu 29. júna 2013 nočnú hasičskú súťaž na miestnom futbalovom ihrisku, za účasti štyroch mužstiev dobrovoľných hasičov. I napriek odrieknutiu účasti mnohých špičkových zborov z okresu Michalovce, Sobrance, Trebišov a Humenné to bolo pekné vydarené podujatie. viac

Predošlá  | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  Ďalšia