Aktuality

7. 1. 2013, Aktuality

Výmena okien v KD Žbince

Výmena okien v KD Žbince

Počas prvého týždňa v tomto roku realizujeme výmenu okien v kultúrnom dome v Žbinciach. Po ukončení prác predpokladáme úsporu energií na vykurovanie celého objektu. viac

5. 1. 2013, Aktuality

Mariášový turnaj 2013

Mariášový turnaj 2013

Mariášový turnaj v našej obci sa uskutočnil 5.1.2013 v sále kultúrneho domu v Žbinciach za účasti hráčov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V tomto roku sa uskutočnil 9. ročník. Nechýba ani fotogaléria s podujatia a výsledková listina. viac

24. 12. 2012, Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach viac

18. 11. 2012, Aktuality

Výročná schôdza FK Žbince 2012

Výročná schôdza FK Žbince 2012

Výročná členská schôdza FK Žbince sa uskutočnila v sobotu17. novembra 2012. Na schôdzi bola zhodnotená činnosť FK za uplynulé obdobie, predložená správa o hospodárení a rozpočet na rok 2013. viac

11. 11. 2012, Aktuality

Deň úcty k starším 2012

Deň úcty k starším 2012

Deň úcty k starším sa v našej obci uskutočnil 11. novembra 2012. Podujatie otvoril starosta obce s príhovorom a v kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor z Hatalova. V neoficiálnej časti bolo podané občerstvenie. viac

28. 9. 2012, Aktuality

Oprava prekopávok miestnych komunikácií

Oprava prekopávok miestnych komunikácií

Posledný septembrový týždeň začal dodávateľ kanalizácie opätovne opravovať miestne komunikácie v našej obci po vykonaných prekopávkach počas výstavby. Obec viackrát upozorňovala na skutočnosť, že predchádzajúce opravy neboli vykonané kvalitne. viac

9. 8. 2012, Aktuality

Osadzovanie obrubníkov

Osadzovanie obrubníkov

V súčasnosti osadzujeme obrubníky pri starom cintoríne v našej obci. Po odstránení starého oplotenia cintorína je potrebné osadiť obrubníky kvôli uzavretiu zámkovej dlažby, ktorá je súčasťou stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince. viac

8. 8. 2012, Aktuality

Napojenie OcÚ Žbince na kanalizáciu

Napojenie OcÚ Žbince na kanalizáciu

Napojenie OcÚ Žbince a Materskej školy Žbince sme zrealizovali 7. augusta 2012. Zemné práce vykonal Matej Paľo. Napojením OcÚ sú pripojené na verejnú kanalizáciu všetky budovy v správe obce. viac

5. 8. 2012, Aktuality

Majstrovský futbalový zápas Žbince- Dúbravka

Majstrovský futbalový zápas Žbince- Dúbravka

V majstrovskom futbalovom zápase I. kola I.triedy ObFZ Michalovce zvíťazilo naše mužstvo nad Dúbravkou 8:3 ( 4:1). Autorom priložených fotografií je Štefan Madaras. viac

25. 7. 2012, Aktuality

Napojenie základnej školy na verejnú kanalizáciu

Napojenie základnej školy na verejnú kanalizáciu

V stredu 25. júla 2012 boli napojené na verejnú kanalizáciu objekty základnej školy v našej obci. Stavebné práce vykonala firma Bonam, s r.o. Novosad. viac

Predošlá  | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  Ďalšia