Aktuality

29. 4. 2011, Aktuality

Voľba hlavného kontrolóra obce Žbince

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Žbince, ktorá sa uskutoční 29. júna 2011 . Kandidáti na funkciu kontrolóra obce môžu podať prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecnom úrade v Žbinciach. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. viac

28. 4. 2011, Aktuality

Projekt MIKADO

Projekt MIKADO

Združenie obcí Laborecká Niva v rámci projektu MIKADO získalo na realizáciu projektu traktor, štiepkovač a vlečku za účelom kompostovania biologického odpadu. V rámci projektu sú vybudované štyri kompostoviská v mikroregióne. Slávnostný podpis zmluvy sa realizoval 28.4.2011 v obci Slavkovce, kde bude uvedená technika garážovaná a bude slúžiť pre všetky obce mikroregiónu. viac

23. 4. 2011, Aktuality

Pohárový futbalový zápas Pavlovce n/U - Žbince 1:1

Pohárový futbalový zápas Pavlovce n/U - Žbince 1:1

Pohárový futbalový zápas Pavlovce n/U - Žbince sa odohral dňa 20.4.2011. Naše mužstvo i napriek niekoľkým zraneným hráčom podalo pekný výkon. Fotoreportáž zo stretnutia vyhotovil Štefan Madaras. viac

24. 3. 2011, Aktuality

Deň učiteľov 2011

Deň učiteľov Spoločného školského úradu Vinné sa konal 24.3.2011 v sále kultúrneho domu v Jovse. Učiteľov a zriaďovateľov základných a materských škôl privítal starosta obce Jovsa a štatutár SOÚ Vinné Ing. Jozef Kráľ. V programe vystúpili s programom žiaci ZŠ s MŠ v Jovse. Nasledovalo ocenenie jednotlivých pedagógov za účasti zriaďovateľov škôl. viac

20. 2. 2011, Aktuality

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2011

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2011

19. februára 2011 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Žbince, na ktorej požiarnici zhodnotili svoju činnosť za rok 2010 a schválili plán práce a hlavných úloh na tento rok viac

30. 1. 2011, Aktuality

Hasičský ples 2011

V sobotu 29. januára 2011 sa uskutočnil X. ročník hasičského plesu v našej obci. Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa zabávali do skorých ranných hodín. Pripájame tradične fotoreportáž z plesu. viac

22. 1. 2011, Aktuality

Mariášový turnaj 2011

V sobotu 22. januára 2011 sa v našej obci uskutočnil 7. ročník mariášového turnaja. Celkove sa ho zúčastnilo 50 hráčov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.Pripájame zábery z podujatia a výsledkovú listinu turnaja. viac

13. 1. 2011, Aktuality

Stolnotenisový turnaj Žbince 2011

6. januára 2011 sa v našej obci uskutočnil 12. ročník stolnotenisového turnaja. Víťazom turnaja sa stal Zdeno Ambro, na druhom mieste skončil Stanislav Guzej, na treťom mieste sa umiestnil Ondrej Rudľovský a štvrtom mieste skončil Jozef Grajcar ml. Najlepším domácim hráčom sa stal Marek Jurčo. viac

24. 12. 2010, Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2011 praje všetkým občanom starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach. viac

Predošlá  | 10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  Ďalšia