Aktuality

7. 1. 2012, Aktuality

Mariášový turnaj 2012

Mariášový turnaj 2012

V sobotu 7. januára 2012 sa uskutočnil 8. ročník mariášového turnaja, ktorého sa zúčastnilo celkove 60 hráčov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Pripájame foto dokumentáciu z podujatia a výsledkovú listinu. viac

6. 1. 2012, Aktuality

Stolnotenisový turnaj 2012

Stolnotenisový turnaj 2012

V piatok 6.1.2012 v sále kultúrneho domu sa uskutočnil stolnotenisový turnaj obce Žbince. Víťazom turnaja sa stal Stanislav Guzej, druhú priečku obsadil Miloš Vajda a na treťom mieste skončil Marcel Peterčík. Najlepšie z domácich hráčov sa umiestnil Michal Grajcar. viac

24. 12. 2011, Aktuality

Veselé Vianoce a štastný Nový rok 2012

Veselé Vianoce a štastný Nový rok 2012

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2012 všetkým občanom praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach viac

3. 12. 2011, Aktuality

Výročná schôdza FK Žbince 2011

Výročná schôdza FK Žbince 2011

Náš futbalový oddiel hodnotil svoju činnosť v sobotu 3. decembra 2011 na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v sále kultúrneho domu. Predseda FK Žbince Ladislav Vajda v správe zhodnotil činnosť klubu v minulom súťažnom ročníku, ktorý bol pre nás úspešný. V diskusii vystúpil tiež starosta obce, ktorý sa poďakoval všetkým členom FK a hráčom za dobrú reprezentáciu obce. viac

28. 11. 2011, Aktuality

Deň úcty k starším 2011

Deň úcty k starším 2011

Deň úcty k starším sa uskutočnil v nedeľu 27. novembra 2011 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Po príhovore starostu obce vystúpila hudobno zábavná skupina Ščamba. Nechýbalo občerstvenie pre seniorov. viac

20. 11. 2011, Aktuality

Výročná schôdza DHZ Žbince 2011

Výročná schôdza DHZ Žbince 2011

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila v sobotu 19. novembra 2011. Na členskej schôdzi bola zhodnotená činnosť DHZ za uplynulé 5 ročné obdobie.Nechýbalo odovzdanie ocenení členom DHZ. Zároveň sa uskutočnila voľba nového predsedu DHZ, ktorým sa stal Vladimír Kocúr. Naše poďakovanie patrí dlhoročnému predsedovi DHZ Žbince p. Jozefovi Jurčovi st., ktorý pôsobil ako predseda DHZ 42 rokov. viac

19. 8. 2011, Aktuality

Prekrývanie strechy na futbalovom ihrisku

Prekrývanie strechy na futbalovom ihrisku

V súčasnosti členovia výboru TJ Žbince za pomoci aktivačných pracovníkov prekrývajú strechu unimobunky na futbalovom ihrisku. Pripájame niekoľko fotografií. viac

19. 8. 2011, Aktuality

Asfaltovanie prekopávok miestnych komunikácií

Asfaltovanie prekopávok miestnych komunikácií

V mesiaci august 2011 dodávateľ kanalizácie začal s vysprávkami prekopávok miestnych komunikácií po výstavbe kanalizačnej siete. Predpokladáme, že počas tohto mesiaca by malo dôjsť k ukončeniu opráv miestnych komunikácií a tým prispieť k bezpečnosti premávky v našej obci. viac

18. 7. 2011, Aktuality

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Východoslovenská distribučná , a.s. oznamuje občanom , že dňa 2. augusta 2011 v čase od 7:40 hod. do 17:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z transformátora pri hospodárskom dvore v Žbinciach. Prerušenie dodávky el. energie sa týka rodinných domov od č. 1 po 9 a od č. 168 po 200, vrátane Domu smútku. viac

17. 7. 2011, Aktuality

Nočná požiarna súťaž 2011

Nočná požiarna súťaž 2011

Nočná požiarna súťaž DHZ Žbince sa uskutočnila 16. júla 2011 za účasti desiatich požiarnych družstiev. Na prvom mieste bolo DHZ Staré B, na druhom skončili Veľké Revištia a tretie miesto obsadilo DHZ Novosad. viac

Predošlá  | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  Ďalšia