Aktuality

14. 11. 2010, Aktuality

Deň úcty k starším 2010

Deň úcty k starším 2010

Deň úcty k starším sa konal tradične v kultúrnom dome v Žbinciach. Seniorom sa prihovoril starosta obce Ján Jurko. Po jeho úvodnom slove predstavil hudobnú skupinu Pavelčákovci z Košíc, ktorá spríjemnila ľudovými pesničkami v modernej úprave nedeľné odpoludnie. Veríme, že seniori odchádzali z podujatia s presvedčením, že na ich prácu v prospech našej obce nezabúdame. viac

18. 10. 2010, Aktuality

Komunálne voľby 2010 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Miestna volebná komisia v okrsku Žbince zaregistrovala kandidátov na starostu obce Žbince a poslancov Obecného zastupiteľstva v Žbinciach. viac

3. 10. 2010, Aktuality

Majstrovský futbalový zápas Budkovce-Žbince

Majstrovský futbalový zápas Budkovce-Žbince

3. októbra 2010 naše mužstvo odohralo majstrovský futbalový zápas s domácimi Budkovcami. Naši zvíťazili po priemernom výkone 2:1. viac

1. 10. 2010, Aktuality

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Obec Žbince získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby : " Revitalizácia centrálnej zóny obce " Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a obcou Žbince. Celkový rozpočtový náklad stavby predstavuje 15 000 000 Sk. Obec z tejto sumy zaplatí 5 percent oprávnených nákladov na realizáciu uvedenej stavby. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania, výzva na preloženie ponuky je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania od 30.10.2010. viac

30. 9. 2010, Aktuality

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince

Obec Žbince získala nenávratný finančný príspevok na projekt : „ Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince z Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorý je spolufinancovaný z ERDF a ŠR Časový rámec realizácie projektu : september 2010 – júl 2011 Celkové výdavky na realizáciu projektu 77 656,56 EUR Oprávnené výdavky na realizáciu projektu 77 468 EUR viac

30. 9. 2010, Aktuality

Zasadnutie RZ Zemplín - Michalovský región

Zasadnutie RZ Zemplín - Michalovský región

30. septembra 2010 sa uskutočnilo záverečné zasadnutie Regionálneho združenia miest a obcí - Michalovský región. Na zasadnutí boli podané informácie z posledného rokovania Rady ZMOS-u. Nasledovala rozprava s diskusiou. Záverom predseda RZ Zemplín primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák poďakoval za prácu v regionálnom združení a zaželal úspech kandidujúcim v komunálnych voľbách. viac

19. 9. 2010, Aktuality

Pohárová súťaž DHZ Veľké Revištia 2010

Pohárová súťaž DHZ Veľké Revištia 2010

V nedeľu 19. septembra 2010 sa náši požiarnici zúčastnili pohárovej súťaže DHZ Veľké Revištia v požiarnom útoku mužov a žien. Našim sa tentokrát nedarilo a skončili na 6. mieste. Víťazom súťaže bolo DHZ Ploské s dosiahnutým časom 19,88 s. viac

18. 9. 2010, Aktuality

Referendum 2010

Referendum 2010

Hlasovanie v referende v okrsku Žbince prebehlo 18.9.2010 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod. Účasť voličov v našom okrsku bola len 9,23 %. viac

3. 9. 2010, Aktuality

Výstavba kanalizácie

Výstavba kanalizácie

Posledný augustový týždeň 2010 sa začalo z realizáciou výstavby kanalizačnej siete v našej obci. Práce realizuje subdodávateľsky firma VODIP Michalovce. V súčasnosti sa pracuje na troch úsekoch v obci, a to na ulici pri základnej škole, smerom k cintorínu a za Žbinským potokom.V súvislosti s realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu premávky na niektorých úsekoch miestnych komunikácií v obci. V dostatočnom časovom predstihu budú tieto informácie zverejnené miestnym rozhlasom a na web stránke našej obce. viac

Predošlá  | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  Ďalšia