Aktuality

1. 10. 2010, Aktuality

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Obec Žbince získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby : " Revitalizácia centrálnej zóny obce " Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a obcou Žbince. Celkový rozpočtový náklad stavby predstavuje 15 000 000 Sk. Obec z tejto sumy zaplatí 5 percent oprávnených nákladov na realizáciu uvedenej stavby. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania, výzva na preloženie ponuky je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania od 30.10.2010. viac

30. 9. 2010, Aktuality

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince

Obec Žbince získala nenávratný finančný príspevok na projekt : „ Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince z Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorý je spolufinancovaný z ERDF a ŠR Časový rámec realizácie projektu : september 2010 – júl 2011 Celkové výdavky na realizáciu projektu 77 656,56 EUR Oprávnené výdavky na realizáciu projektu 77 468 EUR viac

30. 9. 2010, Aktuality

Zasadnutie RZ Zemplín - Michalovský región

Zasadnutie RZ Zemplín - Michalovský región

30. septembra 2010 sa uskutočnilo záverečné zasadnutie Regionálneho združenia miest a obcí - Michalovský región. Na zasadnutí boli podané informácie z posledného rokovania Rady ZMOS-u. Nasledovala rozprava s diskusiou. Záverom predseda RZ Zemplín primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák poďakoval za prácu v regionálnom združení a zaželal úspech kandidujúcim v komunálnych voľbách. viac

19. 9. 2010, Aktuality

Pohárová súťaž DHZ Veľké Revištia 2010

Pohárová súťaž DHZ Veľké Revištia 2010

V nedeľu 19. septembra 2010 sa náši požiarnici zúčastnili pohárovej súťaže DHZ Veľké Revištia v požiarnom útoku mužov a žien. Našim sa tentokrát nedarilo a skončili na 6. mieste. Víťazom súťaže bolo DHZ Ploské s dosiahnutým časom 19,88 s. viac

18. 9. 2010, Aktuality

Referendum 2010

Referendum 2010

Hlasovanie v referende v okrsku Žbince prebehlo 18.9.2010 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod. Účasť voličov v našom okrsku bola len 9,23 %. viac

3. 9. 2010, Aktuality

Výstavba kanalizácie

Výstavba kanalizácie

Posledný augustový týždeň 2010 sa začalo z realizáciou výstavby kanalizačnej siete v našej obci. Práce realizuje subdodávateľsky firma VODIP Michalovce. V súčasnosti sa pracuje na troch úsekoch v obci, a to na ulici pri základnej škole, smerom k cintorínu a za Žbinským potokom.V súvislosti s realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu premávky na niektorých úsekoch miestnych komunikácií v obci. V dostatočnom časovom predstihu budú tieto informácie zverejnené miestnym rozhlasom a na web stránke našej obce. viac

30. 8. 2010, Aktuality

Pohárová súťaž DHZ Žbince 2010

Pohárová súťaž DHZ Žbince 2010

V nedeľu 29. augusta 2010 sa uskutočnila pohárová súťaž DHZ Žbince v požiarnom útoku mužov. Za účasti štyroch kolektívov hasičov z okresu Michalovce a Sobrance a dvoch domácich družstiev sa naše A mužstvo umiestnilo na prvom mieste, druhé miesto obsadilo družstvo z obce Staré a na treťom mieste domáce B mužstvo spolu s družstvom z Veľkých Revíšť. viac

29. 8. 2010, Aktuality

Návšteva starostov z Moravy

Návšteva starostov z Moravy

V dňoch 26. 8. 2010 až 28.8.2010 mikroregión obcí Laborecká Niva a Duša bol hostiteľom družobnej návštevy starostov a poslancov regiónu Drahanská vrchovina z Českej republiky. Pre kolegov z Moravy bol pripravený bohatý program. Postupne navštívili obce Budkovce, Dúbravka, Slavkovce, Žbince, Michalovce, Nacinu Ves a Strážske. viac

17. 8. 2010, Aktuality

Oprava miestnych komunikácií 2010

Oprava miestnych komunikácií 2010

V mesiaci august 2010 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci. Boli opravené výtlky na miestnej komunikácii k rómskej časti obce a úsek cesty od predajne COOP Jednoty smerom k obci Vŕbnica. Nebol opravovaný stred obce, pretože začiatkom roka 2011 bude vykonaná jeho celková oprava v rámci projektu : " Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince" v rámci ktorej bude položený nový asfaltový kryt, chodníky zo zámkovej dlažby, výsadba zelene a nová autobusová zastávka. viac

10. 8. 2010, Aktuality

Majstrovský futbalový zápas Žbince- Krásnovce

Majstrovský futbalový zápas Žbince- Krásnovce

V nedeľu 9.8.2010 naše A mužstvo odohralo prvý majstrovský futbalový zápas jesennej časti II.B triedy ObFZ Michalovce. Výsledok zápasu 2:2 viac

Predošlá  | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  Ďalšia