Aktuality

24. 12. 2010, Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2011 praje všetkým občanom starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach. viac

20. 12. 2010, Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žbinciach

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žbinciach

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiťeľstva v Žbinciach na volebné obdobie 2010 - 2014 sa konalo 20. decembra 2010 v zasadačke Obecného úradu v Žbinciach. viac

14. 12. 2010, Aktuality

Zasadnutie Sloves - Obecné úrady so sídlom v Budkovciach

V utorok 14. decembra 2010 sa uskutočnila členská schôdza Sloves-u so sídlom v Budkovciach. Zasadnutie sa konalo v zariadení Dúha v Michalovciach. Odborári zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok, vrátane hospodárenia s finačnými príspevkami členov a schválili plán práce na nasledujúci rok. viac

28. 11. 2010, Aktuality

Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce Žbince

27. novembra 2010 sa konali komunálne voľby do orgánov samosprávy obce Žbince. Výsledky si môžete prezrieť a stiahnuť do svojho PC viac

14. 11. 2010, Aktuality

Deň úcty k starším 2010

Deň úcty k starším 2010

Deň úcty k starším sa konal tradične v kultúrnom dome v Žbinciach. Seniorom sa prihovoril starosta obce Ján Jurko. Po jeho úvodnom slove predstavil hudobnú skupinu Pavelčákovci z Košíc, ktorá spríjemnila ľudovými pesničkami v modernej úprave nedeľné odpoludnie. Veríme, že seniori odchádzali z podujatia s presvedčením, že na ich prácu v prospech našej obce nezabúdame. viac

18. 10. 2010, Aktuality

Komunálne voľby 2010 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Miestna volebná komisia v okrsku Žbince zaregistrovala kandidátov na starostu obce Žbince a poslancov Obecného zastupiteľstva v Žbinciach. viac

3. 10. 2010, Aktuality

Majstrovský futbalový zápas Budkovce-Žbince

Majstrovský futbalový zápas Budkovce-Žbince

3. októbra 2010 naše mužstvo odohralo majstrovský futbalový zápas s domácimi Budkovcami. Naši zvíťazili po priemernom výkone 2:1. viac

1. 10. 2010, Aktuality

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Obec Žbince získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby : " Revitalizácia centrálnej zóny obce " Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a obcou Žbince. Celkový rozpočtový náklad stavby predstavuje 15 000 000 Sk. Obec z tejto sumy zaplatí 5 percent oprávnených nákladov na realizáciu uvedenej stavby. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania, výzva na preloženie ponuky je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania od 30.10.2010. viac

30. 9. 2010, Aktuality

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince

Obec Žbince získala nenávratný finančný príspevok na projekt : „ Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince z Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorý je spolufinancovaný z ERDF a ŠR Časový rámec realizácie projektu : september 2010 – júl 2011 Celkové výdavky na realizáciu projektu 77 656,56 EUR Oprávnené výdavky na realizáciu projektu 77 468 EUR viac

Predošlá  | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  Ďalšia