Aktuality

12. 6. 2010, Aktuality

Voľby do NR SR 2010

Voľby do NR SR 2010

Voľby do NR SR sa v našom okrsku uskutočnili v sobotu 12.júna 2010 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. viac

25. 5. 2010, Aktuality

Odvolanie povodňovej aktivity

Odvolanie povodňovej aktivity

Obec Žbince 24.05.2010 o 9:00 hod. po ustálení hladín Duše a Žbinského potoka odvolala III. stupeň povodňovej aktivity v našej obci. Po obhliadke zaplavených plôch odhadujeme, že v našom katastri bolo zaplavených cca 54 ha ornej pôdy a trvale trávnatých porastov. viac

17. 5. 2010, Aktuality

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Žbince vyhlásila 17.5.2010 o 9:00 hod. III.stupeň povodňovej aktivity na toku potoka Duša a Žbinskom potoku. V súčasnosti sú ohrozené, prípadne zatopené pivnice rodinných domov situovaných pri ramene Žbinského potoka viac

8. 4. 2010, Aktuality

Deň učiteľov 2010

Deň učiteľov 2010

Deň učiteľov Spoločného školského úradu Vinné sa uskutočnil 7. apríla 2010 v kultúrnom dome v Žbinciach. V programe vystúpili žiaci ZŠ s MŠ Žbince a mužská spevácka skupina Hnojňaňe z Michaloviec. Nasledovalo ocenenie pedagógov z jednotlivých obcí za účasti zriaďovateľov škôl. V neoficiálnej časti bolo podané občerstvenie a nechýbala ani dobrá zábava. Autorom fotografií z podujatia je Peter Polák, videozáznamu Ivan Drobňák. viac

20. 2. 2010, Aktuality

Záznam z IX. ročníka hasičského plesu 2010

Po spracovaní záznamu z 9. ročníka hasičského plesu v Žbinciach ponúkame na zhliadnutie neskrátený záznam z celého plesu. Z technických dôvodov je záznam rozdelený na štyri časti. viac

15. 2. 2010, Aktuality

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Žbince

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Žbince

Cez jarné prázdniny prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení v našej Základnej škole. Opravujú sa sociálne zariadenia pre žiakov 5-9. ročníka, ktoré boli v nevyhovujúcom hygienickom stave. Práce budú dokončené do konca prázdnin. Súčasne prebieha montáž kamerového systému v uvedenej budove. viac

14. 2. 2010, Aktuality

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2010

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2010

V sobotu 13.2.2010 sa uskutočnila v sále kultúrneho domu v Žbinciach výročná členská schôdza DHZ Žbince. Na schôdzi naši hasiči zhodnotili svoju prácu za rok 2009 a schválili plán úloh na rok 2010. Delegátom OV DPO Michalovce bol Drahuš Hreňo. viac

1. 2. 2010, Aktuality

Snehová nádielka

Snehová nádielka

Na prelome januára a februára nás prekvapila výdatná snehová nadielka. Miestne komunikácie sme udržali zjazdné za pomoci našej techniky. Na traktori s pluhom sa postupne v troch smenách striedali traja vodiči. V súčasnosti sú všetky kľúčové miestne komunikácie v našej obci zjazdné. viac

31. 1. 2010, Aktuality

IX. ročník hasičského plesu

IX. ročník hasičského plesu

V sobotu 30. januára 2010 sa v našej obci uskutočnil 9. ročník tradičného hasičského plesu. Nálada a zábava bola výborná..., posúďte na nasledujúcich fotografiách... viac

23. 1. 2010, Aktuality

Mariášový turnaj 2010

Mariášový turnaj 2010

V sobotu 23. januára 2010 sa v našej obci uskutočnil 6. ročník mariášového turnaja. Na prvom mieste sa umiestnil Štefan Harman, na druhom mieste skončil Marián Sinčák a tretie miesto vybojoval Jakub Gabriel. Pripájame aj zopár fotografií... viac

Predošlá  | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  Ďalšia