Aktuality

9. 2. 2018, Aktuality

Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIUS KSK

Obec Žbince ako dotknutá obec zverejňuje oznámenie o zmene strategického dokumentu " Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) Košického samosprávneho kraja. Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť ma MsÚ Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, prípadne použiť link na internetovú adresu MŽP SR viac

28. 1. 2018, Aktuality

Ples DHZ Žbince 2018

Ples DHZ Žbince 2018

V sobotu 27. januára 2018 sa v našej obci uskutočnil tradičný hasičský ples.Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa dobre zabávali do skorých ranných hodín. Pripájame sériu fotografií. viac

28. 12. 2017, Aktuality

Novoročné stretnutie občanov

Novoročné stretnutie občanov

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach a starosta obce pozývajú občanov na novoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční pred kultúrnym domom v Žbinciach 1. januára 2018 o 17:00 hod. Nebude chýbať tradičná vatra, ohňostroj a punč. viac

24. 12. 2017, Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach viac

1. 12. 2017, Aktuality

Miestne občianske poriadkové služby Žbince

Obec Žbince realizuje projekt : " Miestne občianske poriadkové služby Žbince." Trvanie projektu od 12/2017 do 11/2020. Výška NFP : 95 765,13 €. Viac informácii vo vnútri príspevku viac

15. 11. 2017, Aktuality

Vianočná kvapka krvi

Vianočná kvapka krvi

Obec Žbince zorganizovala tradičné podujatie Vianočnú kvapku krvi. Mobilný odber krvi sa uskutočnil 11.12.2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Odberu sa zúčastnilo celkove 11 darcov z toho dve ženy. Ďakujeme všetkým darcom krvi a veríme, že svojim činom prispeli k záchrane ľudských životov. viac

14. 11. 2017, Aktuality

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Žbince vyhlasuje výberové konanie na 4 pracovné miesta členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Žbince. Výberové konanie sa uskutoční 27.11.2017 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Žbince. Oznam o vyhlásení výberového konania sa nachádza v prílohe. viac

8. 11. 2017, Aktuality

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a predsedu KSK

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja uverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja. Výsledky sa nachádzajú v priloženom súbore. viac

5. 11. 2017, Aktuality

Voľby do orgánov košického samosprávneho kraja

Voľby do orgánov košického samosprávneho kraja sa uskutočnili 4.11.2017 v čase od 7:00 do 22:00 hod. Výsledky volieb v okrsku č.1 v Žbinciach sa nachádzajú v prílohe. Volieb sa zúčastnilo 14,42 % oprávnených voličov. viac

2. 11. 2017, Aktuality

Asfaltovanie krajníc

Asfaltovanie krajníc

Začiatkom novembra 2017 obec zabezpečila asfaltovanie krajníc miestnej komunikácie v prieťahu obcou z dôvodu poklesu krajnice po výstavbe kanalizačnej siete. V budúcom roku je nevyhnutné prikročiť k realizácii nového asfaltového krytu vo väčšom rozsahu. viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia