Asfaltovanie krajníc

  • 2. november 2017

 Začiatkom novembra 2017 obec zabezpečila asfaltovanie krajníc miestnej komunikácie v prieťahu obcou z dôvodu poklesu krajnice po výstavbe kanalizačnej siete. V budúcom roku je nevyhnutné prikročiť k realizácii nového asfaltového krytu

vo väčšom rozsahu.

Súvisiace obrázky

  • Asfaltovanie krajníc 2017
  • Asfaltovanie krajníc 2017
  • Asfaltovanie krajníc 2017
  • Asfaltovanie krajníc 2017
  • Asfaltovanie krajníc 2017
  • Asfaltovanie krajníc 2017
  • Asfaltovanie krajníc 2017