Búracie práce

 • 14. september 2016

 V polovici septembra 2016 obec Žbince začala s búracími prácami na rodinnom dome č. 115, ktorý je vo vlastníctve obce. Práce vykonávajú pracovníci menších obecných služieb. Po zbúraní domu vznikne priestor na realizáciu ďalších projektov, napr. klziska pre deti v zimných mesiacoch.

Súvisiace obrázky

 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce_2
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce
 • Búracie práce