Oprava prekopávok miestnych komunikácií

 • 28. september 2012

Posledný septembrový týždeň začal dodávateľ kanalizácie opätovne opravovať
miestne komunikácie v našej obci po vykonaných prekopávkach počas výstavby.
Obec viackrát upozorňovala na skutočnosť, že predchádzajúce opravy neboli vykonané kvalitne.

Súvisiace obrázky

 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012
 • Vysprávky MK 2012