Optimalizácia svetelných zdrojov verejného osvetlenia

 • 9. apríl 2015
Obec Žbince v mesiaci apríl 2015 vykonala optimalizáciu svetelných zdrojov verejného osvetlenia v obci. Súčasťou bolo osadenie svetelných zdrojov na budove Jednoty SD z dôvodu osvetlenia nakladacej rampy a osvetlenie vstupu do obce od Hatalova. Za použitia vysokozdvižnej plošiny bola tiež upravená hniezdna podložka pre bociana bieleho.

Súvisiace obrázky

 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Úprava hniezdnej podložky bociana bieleho
 • Úprava hniezdnej podložky bociana bieleho
 • Úprava hniezdnej podložky bociana bieleho
 • Úprava hniezdnej podložky bociana bieleho
 • Úprava hniezdnej podložky bociana bieleho
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia
 • Úprava hniezdnej podložky bociana bieleho