Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

  • 6. november 2017

   Program na  1. pôstny  týždeň

 

 

Pondelok     19.2.  Féria,

                                 800   Žbince  / Za farníkov/

                                 1630  Hatalov – modlitba ruženca radostného  a bolestneho, spoveď                           

                               1730 Hatalov  / Bp. a zdr. pre Jána a Jána /                       

 

Utorok        20.2.  Féria,                          

                                     1630  Vrbnica- poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej, spoveď

                               1730  Vrbnica  / Bp., zdr. a dary Ducha Sv. pre bohuznámeho /

                       

Streda          21.2. Féria,  celodenná farská adorácia, kántry

                                   800 -1500 Vrbnica-  adorácia,

                                         815 -1530  Hatalov - adorácia

                                        1200  Žbince   - poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej,               

                                 1700   Žbince  / + Vojtech, Anastázia /                              

 

Štvrtok         22.2. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok                                                              

                                 1730 Hatalov /+ Milan Belej/

                                 1815  Hatalov – adorácia, modlitby za oslobodenie a uzdravenie    

                         

Piatok          23.2. Féria   sv. Polykarp, bis., muč. , kántry

                                    1530   Vrbnica -modlitba krížovej cesty

                                    1600  Vrbnica / + Juraj Dubjak /                                    

                                    1630  Hatalov - modlitba krížovej cesty                          

                                    1700  Hatalov, bohoslužba slova

                                    1730  Žbince – modlitba krížovej cesty                       

                                  1800  Žbince  /+   z rod Kocúrovej  /

                        

Sobota          24.2.    Féria,  kántry                                       

                                    800  Hatalov / + Michal Paľo  č. 10 /                            

 

Nedeľa         25.2. DRUHÁ   PÔSTNA  NEDEĽA ,

                                 800 Hatalov  /  Bp . a zdr. pre rod . Medvecovú /

                                 915  Vrbnica  /Bp. a zdr. pre Máriu Gudovú/

                                1030   Žbince  /+ Zuzana , Anton Lorinčik /

                                  1500  Modlitba - Krížová cesta

 

 

 

Jarné kantrové dni sú – streda,piatok, sobota- umysel príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je jeden deň.