Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

  • 6. november 2017

Program na 15.  týždeň cez rok.

                    

 

 

Pondelok     16.7.    Preblahoslavená Panna Mária Karmelská, ľ.sp.      

                                       1700  Žbince / Bp. a zdr. pre Petra a Mariána/

                                  1730 Hatalov – modlitba ružencov

                                  1830 Hatalov / + Mária, Anna Harčarik/

                                                        

Utorok         17.7.   Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci, spom. 

                                  1730   Vrbnica –poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej                         

                                     1830   Vrbnica / + Ján Tačar /

                                    

Streda          18.7.   Féria                                

                                  1100  Žbince – liturgická škola 

                                 1200  Žbince / Bp. a zdr. pre rod. Zuzany Groškovej /

                                     

 

Štvrtok        19.7.   Féria   

                                  1200   Žbince / Na úmysel / 

                                  1830  Hatalov  / Bp. a zdr. pre Petra a Pavla/ 

                                  1915   Hatalov- modlitby za uzdravenie a oslobodenie               

                                     

                             

Piatok          20.7.   Sv. Apolinár, bis. a muč., ľ.sp.

                                   800  Hatalov / + Michal, Jozef, Alžbeta  Eštok /                               

                                  1200  Žbince  / Ján, Mária Adamčík /

                                 

 

Sobota           21.7.  Sv. Vavrinec z Brindisi,  kňaz a učiteľ Cirkvi, ľ.sp.

                                        800   Vrbnica / + Jozef Rovňak /

                                   1200 Žbince /+ Anton, Anton, Anton, Štefan  Culka  /          

                                 1400  Hatalov, grl. amfiteáter

                                   1500  Hatalov- korunka k Božiemu milosrdenstvu, koncert chvál                         

                                                                                                                          

                    

Nedeľa        22.7.    16.  NEDEĽA  V OBDOBÍ „CEZ ROK“     

                                   800  Vrbnica  / Bp. a zdr. pre Silviu a Samuela /

                                   915  Hatalov  / Za farníkov /

                                  1030  Žbince  / + Mária,  Jozef, Jaroslav Juričko/