Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

  • 6. november 2017

   Program na 33. týždeň cez rok.

 

  

Pondelok     20.11  Féria                          

                                    800 Hatalov  / + Július Lastomirský/

                                                         

 

Utorok         21.11.          Obetovanie Panny Márie, sp.                                   

                                          1800 Hatalov, grl

                                  

                                  

Streda          22.11.         Sv. Cecilia, panna a mučenica, sp.   

                                    

 

Štvrtok        23.11.         Sv. Klement I., pápež  a muč., ľ.sp.  

                                    900 Žbince, grl.

                                                           

 

Piatok          24.11.         Sv. Ondrej Dung- Lak, kňaz  a spoločníci, muč, sp.

                                    1530  Vrbnica - Poklona sv. Oltárnej , ruženec

                                         1630 Vrbnica / + Andrej Hakaj/

                                   1730  Žbince / + Irena , Miroslav Fejlek/

                                   Po sv.omši bude biblicke stretnutie v  sakristii                                   

 

Sobota            25.11.  Sv. Katarína Alexandrijská, panna a muč., ľ.sp. 

                                     730   Hatalov /  + Michal Rudľovský/

                    

Nedeľa          26.11.   KRISTUS KRÁĽ , slávnosť

                                   800  Vrbnica  / Bp. a zdr. pre rod. Liščíkovú/

                                     915  Hatalov  / Za farníkov/

                                   1030  Žbince  / + Jozef Jurčo/

 

 

 25.11. o 1000  hod. v katedrále  v Košiciach budú celodiecézne rekolekcie. 

Na budúcu nedeľu je  dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.