Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

  • 13. august 2018

  Program na 24.  týždeň cez rok.

 

 

Pondelok     17.9.      Sv. Róbert  Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi, ľ.sp.

                                 1630  Žbince / Bp. a zdr pre Máriu Hudákovu s rod. č.8 /

                                 1700   Hatalov -Modlitba ruženca radostného a svetla

                                 1800 Hatalov  /+ Michal Rudľovský/         

                                                       

                    

Utorok        18.9.  Féria                              

                                 800  Vrbnica / Poďakovanie za Božiu pomoc /

                             

                             

Streda        19.9.   Sv. Január, biskup  a mučeník,  ľ.sp.  kántry ,                              

                                1600  Žbince– poklona Najsvätejšej Sv. Oltárnej                                     

                                1700   Žbince / Bp. a zdr. pre Jozefa s rod. /

                                po sv. omši  priprava na 1.sv. primanie                               

                                     

 

Štvrtok       20.9.   Sv. Ondrej  Taegon, kňaz a Pavol  Hasang a spol. , muč., sp.,

                                  1800  Hatalov /+ Ján Jacko/

                                   1845  Hatalov– adorácia, modlitby za uzdravenie a oslobodenie

                                                       

                             

Piatok          21.9.   Sv. Matúš, apoštol a evanjelista, sv.   kántrový deň                                

                                     1600  Vrbnica – poklona Najsvätejšej Sv. Oltárnej   

                                          1700 Vrbnica /Bp. a zdr. pre Máriu a Máriu /

                                   1800   Žbince / Za farníkov /                   

                              

                    

Sobota          22.9.     Féria , kántrový deň

                                   800 Hatalov /+ Michal Gamrač/

                                                                                  

                                                                          

Nedeľa          23.9.    25. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

                                    800  Vrbnica  / + Poľakovská Eva/

                                   915  Hatalov / Bp. a zdr. pre Jolanu Medvecovú, živ.jub.  /

                                  1030   Žbince  /+ Jozef  Kuco /

 

 

 

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  Jaroslav  Geletič a  Mária  Čižmárová- 2x