Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

  • 6. november 2017

            Program na 6. veľkonočný týždeň.

                    

                             

 

Pondelok      7.5.   Fériaprosebný  deň  za úrodu

                                       1700 Vrbnica - večeradlo                             

                                1800 Vrbnica / Bp. a zdr. pre Antona /

                                  Po sv. omši prosebná   procesia za úrodu Vrbnica                                 

                                      

Utorok         8.5.    Féria,   prosebný  deň za úrodu

                                   1700   Hatalov - poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej

                                 1800   Hatalov/ + Milan Belej / 

                                   Po sv. omši prosebná   procesia za úrodu Hatalov                             

                             

Streda          9.5.    Féria,  prosebný  deň za úrodu

                                         1700   Žbince - poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej

                                 1800  Žbince / + Jozef Jurčo, výroč./

                                   Po sv. omši prosebná  procesia za úrodu -Žbince

                                  

                    

Štvrtok           10.5.   NANEBOVSTÚPENIE   PÁNA,   prikázaný sviatok

                                  1500   Vrbnica - poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej

                                 1600    Vrbnica  /  + Ján Tačar/

                                  1700     Hatalov  / Za farníkov/

                                  1800    Žbince  / + Ján, Anna Tirpák /

                                                                  

 

Piatok            11.5.   Bl. Sára Salkaháziova, panna, mučenica, ľ. sp., Novéna k Duchu Svätému

                                   1800   Žbince / + z rod. Polákovej /

                                         1900  Žbince – stretnutie birmovancov aj rodičov birmovancov

                                                               

 

Sobota           12.5.    Sv. Nereus a Achilus, mučeníci, ľ.sp.

                                  730  Hatalov – modlitba ruženca  

                                   800   Hatalov / + Anna, Štefan Fedor/   

                                 

                                                                                

Nedeľa            13.5.    SIEDMA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA,

                                   830   Hatalov, grl.

                                   900    Vrbnica  / + Eva Poľakovská/               

                                  10 30   Žbince  / + Ján , Anna, Michal, Zuzana/