Program rozvoja obce na roky 2017-2022

  • 7. jún 2017

 Obec Žbince pripravuje program rozvoja obce na roky 2017-2022. Vzhľadom na krátky časový priestor na spracovanie programu žiadame občanov o vyplnenie krátkeho webového dotazníka, ktorý slúži na získanie podnetov občanov k rozvoju obce do budúcnosti.

Súvisiace odkazy