Program rozvoja obce Žbince na roky 2017-2022 - pripomienkovanie

  • 13. jún 2017

 Obec Žbince zverejňuje na pripomienkovanie spracovaný návrh programu rozvoja obce na roky 2017- 2022. Pripomienky môžete doručiť na Obecný úrad v Žbinciach do 19.6.2017 osobne, alebo zaslať na mail.: starosta@zbince.sk

K stiahnutiu