Úprava vstupných priestorov Domu smútku

 • 26. september 2017

 V mesiaci september obec vo vlastnej réžii vykonáva úpravu vstupnej terasy na Dome smútku. V budúcnosti plánujeme prekryť celý Dom smútku sedlovou strechou.

Súvisiace obrázky

 • Prístrešok DS Žbince
 • Vstupné priestory DS Žbince
 • Vstupné priestory DS Žbince
 • Vstupné priestory DS Žbince
 • Prístrešok DS Žbince
 • Prístrešok DS Žbince
 • Prístrešok DS Žbince
 • Prístrešok DS Žbince
 • Prístrešok DS Žbince
 • Vstupné priestory DS Žbince