Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  • 30. jún 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00h. V prílohe sa nachádza informácia pre voliča

K stiahnutiu