Výmena vchodových dverí Domu smútku

  • 7. apríl 2018

 Začiatkom apríla 2018 sme zrealizovali výmenu vchodových dverí na Dome smútku v našej obci. Foto nájdete v prílohe.

Súvisiace obrázky

  • Výmena vchodových dverí DS Žbince
  • Výmena vchodových dverí DS Žbince
  • Výmena vchodových dverí DS Žbince
  • Výmena vchodových dverí DS Žbince
  • Výmena vchodových dverí DS Žbince