Výročná schôdza FK Žbince 2012

 • 18. november 2012

Výročná členská schôdza FK Žbince sa uskutočnila v sobotu17. novembra 2012.
Na schôdzi bola zhodnotená činnosť FK za uplynulé obdobie, predložená správa o hospodárení a rozpočet na rok 2013.

Súvisiace obrázky

 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012
 • Výročná schôdza FK Žbince2012