Súčasnosť

Centrálna zóna obce 2015

   


  V súčasnosti má naša obec 993 obyvateľov. Obec má vybudovanú kompletnú občiansku vybavenosť. Miestny vodovod bol uvedený do prevádzky v roku 2006. Kanalizačná sieť bola zrealizovaná v roku 2013. Obec má predajňu zmiešaného tovaru, kultúrny dom, Dom smútku na miestnom cintoríne, futbalové ihrisko. V obci pôsobí Základná škola s materskou školou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Najstaršou stavbou je Kaplnka sv . Jána Nepomuckého z roku 1804 na miestnom cintoríne. V kultúrnom dome sa nachádza obecná knižnica, viacúčelová sála slúži na kultúrne a iné spoločenské udalosti a posedenia.Archelologické nálezy pochádzajúce z našej obce svedčia o tom , že naša obec bola osídlená už v dávnej minulosti. Zvláštnosťou obce je skutočnosť, že príjazd do obce je možný z každej svetovej strany len cez most cez Žbinský potok, prípadne potok Duša.

 


 

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Názov Dátum
1. ročník požiarnej súťaže o pohár starostu obce Trhovište 18.07.2009
Oprava sokľa na kultúrnom dome 15.07.2009
V. stretnutie futbalových generácií 13.07.2009
Poškodzovanie dopravného značenia 05.07.2009
Družobná návšteva starostky z Ukrajiny 05.07.2009
Záver školského roka 30.06.2009
10. ročník Memoriálu Michala Gaffa 2009 28.06.2009
Oplocovanie futbalového ihriska 26.06.2009
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 22.06.2009
Okresná súťaž DHZ 2009 21.06.2009
Obvodová požiarna súťaž Vojany 2009 14.06.2009
Výberové konanie na riaditeľa (ku) Základnej školy s materskou školou Žbince 11.06.2009
Voľby do Európskeho parlamentu Žbince 2009 06.06.2009
Študijno- tematický zájazd v Dánsku 18.05.2009
Akadémia ku dňu matiek 18.05.2009
Výberové konanie na riaditeľa (ku ) Základnej školy s materskou školu, Žbince 145 27.04.2009
Svetový deň zeme v našej škole 24.04.2009
Okresné dni vody 2009 24.04.2009
Osvetlenie kostola sv. Anny v obci 03.04.2009
Divadelné predstavenie _ Robinson Fero Crusoe 24.03.2009
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2009 21.03.2009
Deň učitelov 2009 20.03.2009
Karneval v materskej škole v Žbinciach 19.02.2009
Karaoke show - spievame s Viktorom 17.02.2009
Výročná členská schôdza DHZ Žbince 15.02.2009
Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR v okrsku obce Žbince 10.02.2009
5. ročník Mariášového turnaja Žbince 2009 07.02.2009
VIII. ročník hasičského plesu 31.01.2009
Výrub topoľov 16.01.2009
Zlúčenie materskej a základnej školy v Žbinciach 06.01.2009
Hokej na rybníku 03.01.2009
Stolnotenisový turnaj 2009 02.01.2009
Novoročné stretnutie občanov 01.01.2009
Veselé Vianoce a úspešný nový rok 2009 25.12.2008
Halové majstrovstvá mladých požiarnikov okresu Michalovce 20.12.2008
Vianočná akadémia 2008 19.12.2008
Výročná schôdza TJ Žbince 07.12.2008
Deň úcty k starším 24.11.2008
Polročné stretnutie starostov východného Slovenska 31.10.2008
Realizácia oplotenia futbalového ihriska 09.10.2008
Výstavba záhradného altánku v záhrade MŠ Žbince 12.09.2008
Demontáž linky miestneho rozhlasu 21.08.2008
Oprava fasády OcÚ 09.08.2008
Výstavba vysielačov Minet - Žbince 1,2,3 a 4 08.08.2008
Oprava miestnych komunikácií 02.08.2008
IV. stretnutie futbalových generácií 24.07.2008
Realizácia novej linky miestneho rozhlasu 24.07.2008
Karneval 2008 09.07.2008
IX. ročník Memoriálu Michala Gaffa 04.07.2008
Deň detí 09.06.2008
Krajská sútaž Plameň 15.05.2008
Deň v materskej škole 10.05.2008
Obvodová súťaž DHZ 2008 02.05.2008
Karneval MŠ 09.03.2008
Projekt Základnej školy Žbince : " Kde a ako budeme bývať " 09.02.2008
Materiálne podmienky školy 09.02.2008
Charakteristika MŠ Žbince 09.01.2008
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |