VZN obce, uznesenia, zápisnice, rozpočet

Všeobecne záväzné nariadenia obce Žbince

K stiahnutiu

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2014-2018

K stiahnutiu

Zápisnice z rokovaní Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2014-2018

K stiahnutiu

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2010-2014

K stiahnutiu

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2006-2010

K stiahnutiu

Zápisnice z rokovaní Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2006-2010

K stiahnutiu