Deň úcty k starším 2014

 9. novembra 2014 v sále kultúrneho domu v Žbinciach sa uskutočnil

Deň úcty k starším. V príhovore vystúpil starosta obce,  o kultúrny program sa postaralo gitarové trio z Humenného a ľudový rozprávač.