Návrh VZN obce Žbince č.1/2019

Návrh VZN obce Žbince č.1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

K stiahnutiu