Nočná hasičská súťaž Bánovce n/O 2014

 Nočná hasičská súťaž v obci Bánovce nad Ondavou a uskutočnila 5. júla 2014

na futbalovom ihrisku. Naše  mužstvo obsadilo 8. miesto za bohatej účasti požiarnych mužstiev.