Prerušenie dodávky elektrickej energie

Východoslovenská distribučná , a.s. oznamuje občanom , že dňa 2. augusta 2011
v čase od 7:40 hod. do 17:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie
z transformátora pri hospodárskom dvore v Žbinciach. Prerušenie dodávky el. energie sa týka rodinných domov od č. 1 po 9 a od č. 168 po 200, vrátane Domu smútku.

K stiahnutiu