Verejná schôdza občanov

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach zvoláva verejnú schôdzu občanov, ktorá sa uskutoční v piatok 10. júna 2011 o 19:00 hod. v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
Na verejnej schôdzi budú prejednané aktuálne otázky diania v obci.