Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16.03.2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019.

K stiahnutiu