Aktuality

28. 12. 2017, Aktuality

Novoročné stretnutie občanov

Novoročné stretnutie občanov

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach a starosta obce pozývajú občanov na novoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční pred kultúrnym domom v Žbinciach 1. januára 2018 o 17:00 hod. Nebude chýbať tradičná vatra, ohňostroj a punč. viac

24. 12. 2017, Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach viac

15. 11. 2017, Aktuality

Vianočná kvapka krvi

Vianočná kvapka krvi

Obec Žbince zorganizovala tradičné podujatie Vianočnú kvapku krvi. Mobilný odber krvi sa uskutočnil 11.12.2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Odberu sa zúčastnilo celkove 11 darcov z toho dve ženy. Ďakujeme všetkým darcom krvi a veríme, že svojim činom prispeli k záchrane ľudských životov. viac

14. 11. 2017, Aktuality

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Žbince vyhlasuje výberové konanie na 4 pracovné miesta členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Žbince. Výberové konanie sa uskutoční 27.11.2017 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Žbince. Oznam o vyhlásení výberového konania sa nachádza v prílohe. viac

8. 11. 2017, Aktuality

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a predsedu KSK

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja uverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja. Výsledky sa nachádzajú v priloženom súbore. viac

5. 11. 2017, Aktuality

Voľby do orgánov košického samosprávneho kraja

Voľby do orgánov košického samosprávneho kraja sa uskutočnili 4.11.2017 v čase od 7:00 do 22:00 hod. Výsledky volieb v okrsku č.1 v Žbinciach sa nachádzajú v prílohe. Volieb sa zúčastnilo 14,42 % oprávnených voličov. viac

2. 11. 2017, Aktuality

Asfaltovanie krajníc

Asfaltovanie krajníc

Začiatkom novembra 2017 obec zabezpečila asfaltovanie krajníc miestnej komunikácie v prieťahu obcou z dôvodu poklesu krajnice po výstavbe kanalizačnej siete. V budúcom roku je nevyhnutné prikročiť k realizácii nového asfaltového krytu vo väčšom rozsahu. viac

30. 10. 2017, Aktuality

Terénna sociálna práca a terénna práca v obci Žbince

V našej obci sa od 1.9.2017 realizuje národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Viac nájdete vo vnútri článku viac

23. 10. 2017, Aktuality

Deň úcty k starším 2017

Deň úcty k starším 2017

V sobotu 21. októbra 2017 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočni Deň úcty k starším. Po príhovore starostu obce v kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina BANK BAND a ľudový rozprávač Janko z Humenného. Na záver podujatia bolo podané občerstvenie. viac

11. 10. 2017, Aktuality

Likvidácia divokej skládky

Likvidácia divokej skládky

Obec Žbince dňa 10.10.2017 likvidovala divokú skládku stavebného odpadu na rómskej osade, z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť pôvodcu odpadu. Zároveň boli vykonané práce na spevnení prístupovej komunikácie. viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia