Aktuality

15. 8. 2018, Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie

Obec Žbince v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v zmysle §171 odst.9 a §176 ods.8 volebného zákona oznamuje , že počet obyvateľov obce Žbince je 1018. Ján Jurko starosta obce viac

6. 8. 2018, Aktuality

Verejná vyhláška - šírenie osýpok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďuje z dôvodu šírenia osýpok pre všetky fyzické osoby do 50 roku života v obci Žbince podrobiť sa lekárskemu dohľadu, ktorý bude spočívať v zisťovaní subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky. Podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny viac

26. 7. 2018, Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje občanom, že 22.augusta 2018 v čase od 07:10 hod. do 15:00 hod. bude v celej našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy. viac

2. 7. 2018, Aktuality

Informácia o realizácii projektu Združenia obcí Laborecká niva

Regionálne združenie obcí Laborecká niva realizuje projekt : " Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva. Výška nenávratného finančného príspevku 129 157,25 €. Viac info v priloženom súbore. viac

7. 6. 2018, Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje, že dňa 12. júna 2018 v čase od 8:30 hod.do 14:00 bude v celej našej obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby el. zariadení viac

5. 6. 2018, Aktuality

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V pondelok 4.6.2018 sme začali s prípravnými prácami pred rekonštrukciou miestnych komunikácií v našej obci opravou mosta v malých Žbinciach z dôvodu poklesu povrchu mosta. Dodávateľ stavebných prác EUROVIA SK Michalovce začala s pokládkou asfaltu v utorok 5.6.2018. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 8.6.2018. Žiadame občanov o trpezlivosť pri prejazde obcou motorovými vozidlami. viac

1. 5. 2018, Aktuality

Stavanie mája 2018

Stavanie mája 2018

Obec Žbince v spolupráci s členmi DHZ Žbince pripravila tradičnú akciu - stavanie mája v záhrade farského úradu. Po ozdobení a postavení mája si deti mohli vyskúšať požiarny útok s vodou. viac

7. 4. 2018, Aktuality

Výmena vchodových dverí Domu smútku

Výmena vchodových dverí Domu smútku

Začiatkom apríla 2018 sme zrealizovali výmenu vchodových dverí na Dome smútku v našej obci. Foto nájdete v prílohe. viac

9. 2. 2018, Aktuality

Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIUS KSK

Obec Žbince ako dotknutá obec zverejňuje oznámenie o zmene strategického dokumentu " Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) Košického samosprávneho kraja. Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť ma MsÚ Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, prípadne použiť link na internetovú adresu MŽP SR viac

28. 1. 2018, Aktuality

Ples DHZ Žbince 2018

Ples DHZ Žbince 2018

V sobotu 27. januára 2018 sa v našej obci uskutočnil tradičný hasičský ples.Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa dobre zabávali do skorých ranných hodín. Pripájame sériu fotografií. viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia