Súčasnosť

Centrálna zóna obce 2015

   


  V súčasnosti má naša obec 993 obyvateľov. Obec má vybudovanú kompletnú občiansku vybavenosť. Miestny vodovod bol uvedený do prevádzky v roku 2006. Kanalizačná sieť bola zrealizovaná v roku 2013. Obec má predajňu zmiešaného tovaru, kultúrny dom, Dom smútku na miestnom cintoríne, futbalové ihrisko. V obci pôsobí Základná škola s materskou školou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Najstaršou stavbou je Kaplnka sv . Jána Nepomuckého z roku 1804 na miestnom cintoríne. V kultúrnom dome sa nachádza obecná knižnica, viacúčelová sála slúži na kultúrne a iné spoločenské udalosti a posedenia.Archelologické nálezy pochádzajúce z našej obce svedčia o tom , že naša obec bola osídlená už v dávnej minulosti. Zvláštnosťou obce je skutočnosť, že príjazd do obce je možný z každej svetovej strany len cez most cez Žbinský potok, prípadne potok Duša.

 


 

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Centrálna zóna obce 2015

Názov Dátum
Voľby do orgánov samosprávy obcí 27.08.2018
Mobilný odber krvi 17.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie 15.08.2018
Verejná vyhláška - šírenie osýpok 06.08.2018
Prerušenie distribúcie elektriny 26.07.2018
Informácia o realizácii projektu Združenia obcí Laborecká niva 02.07.2018
Prerušenie distribúcie elektriny 07.06.2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 05.06.2018
Stavanie mája 2018 01.05.2018
Výmena vchodových dverí Domu smútku 07.04.2018
Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIUS KSK 09.02.2018
Ples DHZ Žbince 2018 28.01.2018
Novoročné stretnutie občanov 28.12.2017
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018 24.12.2017
Miestne občianske poriadkové služby Žbince 01.12.2017
Vianočná kvapka krvi 15.11.2017
Oznam o vyhlásení výberového konania 14.11.2017
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a predsedu KSK 08.11.2017
Voľby do orgánov košického samosprávneho kraja 05.11.2017
Asfaltovanie krajníc 02.11.2017
Terénna sociálna práca a terénna práca v obci Žbince 30.10.2017
Deň úcty k starším 2017 23.10.2017
Likvidácia divokej skládky 11.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 09.10.2017
Úprava vstupných priestorov Domu smútku 26.09.2017
Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 18.08.2017
Oznam o vyhlásení výberového konania 16.08.2017
Oznam o vyhlásení výberového konania 06.07.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 30.06.2017
Program rozvoja obce na roky 2017-2022 28.06.2017
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Žbince 03.05.2017
Stavanie mája 2017 01.05.2017
Uputávka na vysielanie miestneho rozhlasu 05.03.2017
Zimná atmosféra 24.02.2017
Fašiangový farský karneval 2017 18.02.2017
Územné valné zhromaždenie DPO SR 18.02.2017
Valentínska kvapka krvi 2017 31.01.2017
Ples DHZ Žbince 2017 29.01.2017
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017 25.12.2016
Prerušenie distribúcie elektriny 16.11.2016
Výlet FK Žbince 05.11.2016
Deň úcty k starším 2016 16.10.2016
Búracie práce 14.09.2016
Majáles 2016 07.05.2016
Stavanie mája 01.05.2016
Oprava farského kostola 14.04.2016
Žbinská kvapka krvi 13.04.2016
Snem Regionálneho združenia ZMOS - Michalovský región 16.03.2016
Voľby do NR SR 2016 05.03.2016
Detský karneval_2016 06.02.2016
Ples DHZ Žbince 2016 04.02.2016
Výrub gaštanov pred farským kostolom 09.01.2016
Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu 01.01.2016
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2016 25.12.2015
Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do NR SR 2016 09.12.2015
Voľby do NR SR 2016 24.11.2015
Deň úcty k starším 2015 16.11.2015
Oprava výtlkov miestnych komunikácií 08.10.2015
Odovzdávanie hasičského vozidla 28.09.2015
Úprava križovatky 19.09.2015
Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko 19.08.2015
Festival Nádeje Hatalov 2015 26.07.2015
Prerušenie distribúcie elektrickej energie v obci 23.07.2015
Oznámenie o zámere 21.07.2015
Derby Cup Dúbravka 2015 13.07.2015
Úprava elektrickej siete 11.06.2015
Obvodová súťaž OV DPO Michalovce 2015 05.06.2015
Oslavy 90. výročia vzniku DHZ Žbince 16.05.2015
Majáles Žbince 02.05.2015
Stavanie mája 01.05.2015
Asfaltovanie školského dvora 17.04.2015
Úprava školského dvora 09.04.2015
Optimalizácia svetelných zdrojov verejného osvetlenia 09.04.2015
Výstavba kaplnky sv. Floriána 28.03.2015
Štiepkovanie drevín 09.03.2015
Mariášový turnaj 2015 07.03.2015
Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2015 01.03.2015
Prerušenie dodávky elektrickej energie v obci 18.02.2015
Referendum 2015 09.02.2015
Ples DHZ Žbince 2015 01.02.2015
Aktivity bobrov na potoku Duša 05.01.2015
Silvester 2014 03.01.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania 18.12.2014
Mikulášske popoludnie 08.12.2014
Návrh rozpočtu obce Žbince na roky 2015,2016,2017 26.11.2014
Výsledky komunálnych volieb v obci Žbince 15.11.2014
Deň úcty k starším 2014 13.11.2014
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti 08.10.2014
Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce Žbince a poslancov OZ Žbince 29.09.2014
Výberové konanie ŽS s MŠ Žbince na funkciu zástupcu riaditeľa pre mat. školu 26.09.2014
Nočná hasičská súťaž Bánovce n/O 2014 06.07.2014
Derby Cup Žbince 2014 30.06.2014
Obvodová súťaž DHZ 2014 15.06.2014
Deň detí a rodiny 2014 14.06.2014
Zemplínsky pohár Bystré 2014 03.05.2014
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince 15.04.2014
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince 07.04.2014
Voľby prezidenta SR 2014 15.03.2014
Detský karneval 2014 22.02.2014
Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2014 16.02.2014
1 |  2 |  3 |  Ďalšia