Formuláre a tlačivá

Výkon stavebnej agendy obce Žbince zabezpečuje Spoločný stavebný úrad v Michalovciach, z uvedeného dôvodu môžete použiť tlačivá stavebnej agendy z webového sídla mesta Michalovce.