Aktuality

30. 6. 2017, Aktuality

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00h. V prílohe sa nachádza informácia pre voliča viac

28. 6. 2017, Aktuality

Program rozvoja obce na roky 2017-2022

Obec Žbince po uzavretí pripomienkovania zverejňuje Program rozvoja obce Žbince na roky 2017-2022 pred jeho schválením na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žbinciach viac

3. 5. 2017, Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Žbince

Obec Žbince v súlade s §18a, odst.2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach č. 188/2017 zo dňa 3.5.2017 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Žbince viac

1. 5. 2017, Aktuality

Stavanie mája 2017

Stavanie mája 2017

Stavanie mája v záhrade farského úradu uskutočnili dobrovoľní hasiči z nášho zboru. Po ozdobení a postavení mája hasiči predstavili deťom hasičskú techniku a mohli si tiež vyskúšať požiarny úrok s vodou. viac

5. 3. 2017, Aktuality

Uputávka na vysielanie miestneho rozhlasu

Obec testuje vyvolávací systém, krotý je napojemý na miestny rozhlas. Vzhľadom na uvedené skutočnosti došlo k poruche, ktorá neumožňuje hlásenia dlhšie ako 30 s. Za uvedenú skutočnosť sa ospravedlňujeme ! Uputávku vysielania MR si môžete vypočuť na obecnej stránke www.zbince.sk v sekcii v sekcii aktuality. Váš OcÚ viac

24. 2. 2017, Aktuality

Zimná atmosféra

Zimná atmosféra

Zima sa tohto roku s nami dajako nechce rozlúčiť. V nadmorskej výške 106 n. m.je ojedinené, aby sneh vydržal také dlhé obdobie. I keď sme nemali snehovú kalamitu ako bola v rokoch 1979 a 1989 na túto zimu budeme iste dlho spomínať. Sneh sa pomaly roztopil, čo sa prejavuje na zvýšenej hladine Žbinského potoka viac

18. 2. 2017, Aktuality

Fašiangový farský karneval 2017

Fašiangový farský karneval 2017

Fašiangový farský karneval sa uskutočnil 18. februára 2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Organizátormi boli ZKSM Žbince v spolupráci s farským úradom a obcou Žbince. viac

18. 2. 2017, Aktuality

Územné valné zhromaždenie DPO SR

Územné valné zhromaždenie DPO SR

V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnilo územné valné zhromaždenie DPO SR okresov Michalovce a Sobrance. Za náš DHZ sa zúčastnili piati delegáti s hlasom rozhodujúcim. Od okresného predsedníctva DPO SR náš obecný úrad získal ocenenie za dobrú spoluprácu, ktoré prevzal starosta obce. viac

31. 1. 2017, Aktuality

Valentínska kvapka krvi 2017

Valentínska kvapka krvi 2017

Obec Žbince pokračuje s akciou mobilného odberu krvi - Valentínska kvapka krvi, ktorý sa uskutočnil 6. februára 2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Poďakovanie patrí všetkým čestným darcom krvi a zvlášť tým , ktorí absolvovali odber prvýkrát. Organizátormi podujatia boli poslanci Obecného zastupiteľstva Alexander Ožvat a Martin Hudák. viac

29. 1. 2017, Aktuality

Ples DHZ Žbince 2017

Ples DHZ Žbince 2017

28. januára 2017 sa v našej obci uskutočnil tradičný ples DHZ Žbince. Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa dobre zabávali do skorých ranných hodín. viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia