Prerušenie distribúcie elektriny

  • 26. júl 2018

 VSD Košice oznamuje občanom, že 22.augusta 2018 v čase od 07:10 hod. do 15:00 hod. bude v celej našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.

K stiahnutiu