Úprava križovatky

 • 19. september 2015

 Obec Žbince 18.septembra 2015 začala s prácami na úprave križovatky a priľahlej priekopy na ulici k cintorínu. Práce vykonávame svojpomocne, po ich ukončení sa zvýši bezpečnosť pri vjazde a výjazde z uvedenej križovatky.

Súvisiace obrázky

 • Úprava križovatky
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky
 • Úprava križovatky
 • Úprava križovatky
 • Úprava križovatky
 • Úprava križovatky
 • Úprava križovatky
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015
 • Úprava križovatky_2015