Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013

  • 24. december 2012
Vianoce 2012

               Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013 praje starosta obce
                           a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach