Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2016

  • 25. december 2015
Vianoce 2015

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2016 praje starosta obce

a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach