Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017

  • 25. december 2016
Betlehem_2016

 Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach