Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018

  • 24. december 2017
Vianoce_2017

 Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach.