Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013

 • 17. február 2013

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila v sobotu 16. februára 2013
v sále kultúrneho domu. Na schôdzi bola zhodnotená činnosť DHZ za rok 2012, predložená správa o hospodárení a plán činnosti na rok 2013.

Súvisiace obrázky

 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
 • Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013