Asfaltovanie prekopávok miestnych komunikácií

Asfaltovanie prekopávok

Asfaltovanie prekopávok Foto:Ján Jurko

V mesiaci august 2011 dodávateľ kanalizácie začal s vysprávkami prekopávok miestnych komunikácií po výstavbe kanalizačnej siete. Predpokladáme, že počas tohto mesiaca by malo dôjsť k ukončeniu opráv miestnych komunikácií a tým prispieť k bezpečnosti premávky v našej obci.

Súvisiace video