Harmonogram zberu komunálneho odpadu a triedený zber odpadov

Harmonogram zberu komunálneho odpadu

 Obec Žbince zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu prostredníctvom firmy FURA s.r.o, Košice.

 Harmonogram zberu komunálneho odpadu v našej obci je zverejnený na tomto linku : 

 http://www.fura.sk/obce/pdf/mi/Zbince_MI.pdf, prípadne si ho môžete stiahnuť v príloženej prílohe.

Triedený zber odpadov zabezpečujeme v rámci spolupráce s 1. východoslovenskou OZV.

Ročný výkaz o komunálnom odpade rok 2023

K stiahnutiu

Nastavenia cookies