Aktuality

Výmena autobusových zastávok
8.4.2024

Výmena autobusových zastávok

Oznamujeme občanom našej obce, že od zajtra t.j. 9.4.2024 budú počas dvoch týždňov v našej obci prebiehať práce týkajúce sa výmeny autobusových zastávok pri dome č.d. 5 a pri dome č. 64. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť pri prípadných obmedzeniach. Ďakujeme.


Voľby prezidenta SR 2024
7.4.2024

Voľby prezidenta SR 2024

Zápisnice okrskovej volebnej komisie v obci Žbince pre voľby prezidenta SR v I. a II. kole sú zverejnené v prílohách.


Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince
25.3.2024

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince

Obec Žbince týmto vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince. Podmienky výberového konania v prílohe.


Vyhodnotenie verejnej súťaže
19.3.2024

Vyhodnotenie verejnej súťaže

Vo vnútri článku v prílohách sa nachádza vyhodnotenie verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy.


Voľby do Európskeho parlamentu 2024
15.3.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, môžete doručovať na mailovú adresu: nagyova@zbince.sk, alebo osobne na Obecný úrad Žbince v čase úradných hodín do 9.4.2024.
Zároveň oznamujeme, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu môžete zasielať na mailovú adresu nagyova@zbince.sk .


Virtuálna mapa cintorína
12.3.2024

Virtuálna mapa cintorína

Vážení občania, momentálne prebieha skúšobná verzia virtuálnej mapy cintorína v našej obci. Mapu cintorína si môžete pozrieť na www.slovenskecintoriny.sk/zbince. Nezrovnalosti v údajoch a pripomienky môžete zasielať na mailovú adresu starosta@zbince.sk.


Kontrola a čistenie komínov
12.3.2024

Kontrola a čistenie komínov

Kominárstvo Ondo-Eštok oznamuje občanom Žbiniec, že dňa 14.3.2024 od 07:30 hod. bude v našej obci prebiehať kontrola a čistenie komínov. V prípade zlého počasia sa termín presunie na neskôr. Kontakt na kominára: p. Uličný, 0908 456 657. Bližšie informácie o cenách a dostupnosti sa dotazujte priamo u neho na uvedenom telefonickom čísle


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
12.3.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje, že 2. apríla 2024 od 8:00 hod do 11:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci od č. d. 143 po 163, č. d. 171, 241, 249 z dôvodu údržby distribučnej sústavy.


Oznámenie k voľnému pracovnému miestu
11.3.2024

Oznámenie k voľnému pracovnému miestu

Oznámenie k voľnému pracovnému miestu sa nachádza v prílohe.


Praktická ukážka rezu ovocných drevín
4.3.2024

Praktická ukážka rezu ovocných drevín

Dňa 10.3.2024 sa v záhrade p. Tankočikovej uskutočnila praktická ukážka rezu ovocných drevín, ktorej lektorom bol predseda Slovenského zväzu záhradkárov SR, Ing. Eduard Jakubek. Ukážky sa zúčastnili záhradkári nielen z našej obce, ale aj z blízkeho okolia. Pán Jakubek od nás odchádzal s veľmi dobrým pocitom a prisľúbil nám ďalšiu ukážku v jarných mesiacoch. O dohodnutom termíne vás budeme včasne informovať. Alexander Ožvát, starosta obce.


Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince
4.3.2024

Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince

Obec Žbince získala NFP na realizáciu projektu :" Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince " príspevok vo výške 255 573,78 €. Podrobnosti v prílohe.


Verejná obchodná súťaž
19.2.2024

Verejná obchodná súťaž

Obec Žbince týmto zverejňuje podklady na verejnú obchodnú súťaž na prenájom ornej pôdy na poľnohospodárske účely. Dokumenty sa nachádzajú v prílohe.


Voľby do Európskeho parlamentu
12.2.2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácia pre voľby do Európskeho parlamentu sa nachádza vo vnútri článku


Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2024
28.1.2024

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2024

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila 27.1.2024 v sále kultúrneho domu v našej obci. Na schôdzi členovia DHZ zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku a schválili úlohy na nasledujúce obdobie. Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie.


Voľby prezidenta SR - informácia pre voličov
10.1.2024

Voľby prezidenta SR - informácia pre voličov

V prílohe sa nachádza informácia pre voličov k voľbám prezidenta Slovenskej republiky


Nový rok 2024
1.1.2024

Nový rok 2024

Do Nového roka Vám prajem aby ste doň vstúpili tou správnou nohou, nech vás obchádzajú choroby a nech sa každému splní to, po čom túži.
Alexander Ožvát, starosta obce


Vianočné stretnutie občanov
16.12.2023

Vianočné stretnutie občanov

Dňa 15.12.2023 sa o 17:00 hod. pred kultúrnym domom v Žbinciach uskutočnilo v poradí už druhé vianočné stretnutie občanov našej obce, kde si záujemci mohli zakúpit rôzne výrobky z domácich dielní. Návštevníci sa tam mohli zohriat vianočným punčom a tí menší vianočným čajom. Spoluorganizátorom tejto akcie touto cestou ďakujem.
Alexander Ožvát, starosta obce


Žbinský občasník
12.12.2023

Žbinský občasník

V prílohe sa nachádza Žbinský občasník 2/2023


Mikuláš v našej obci
21.11.2023

Mikuláš v našej obci

V utorok 5.12.2023 do našej obce zavítal Mikuláš. Deti z materskej školy pripravili pre MIkuláša pekné vystúpenie. Obdarované boli všetky prítomné deti do 12 rokov.
Foto vo vnútri článku.


Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko
6.11.2023

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 sa nachádza v prílohe

Nastavenia cookies