Aktuality

19.6.2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žbince

Obec Žbince pripravuje plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žbince na nasledujúce roky. Žiadame občanov, aby svoje podnety vyplnili do online dotazníka, ktorý sa nachádza vo vnútri článku.


26.5.2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Žbince

Obec Žbince vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Žbince. Vyhlásenie voľby a kvalifikačné predpoklady sa nachádzajú v priloženom súbore.


Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2023
12.5.2023

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2023

Dnes sa začínajú MS 2023 v hokeji a aj my sa aspoň takto zapájame do obrovského fanklubu Slovenska. Dúfame, že náš maskot "Žbinco" pomôže našim chlapcom uhrať čo najlepšie výsledky. Slovensko do toho!


Sv. Florián - patrón hasičov 2023
5.5.2023

Sv. Florián - patrón hasičov 2023

Dňa 4.5.2023 sa pri kaplnke sv. Floriána v našej obci odslúžila pobožnosť na počesť sv. Floriána, ktorý je patrónom hasičov. Pobožnosť sa odslúžila za účasti našich farníkov a členov DHZ Žbince.


Zápis detí do MŠ Žbince
5.5.2023

Zápis detí do MŠ Žbince

Materská škola Žbince príjíma žiadosti na školský rok 2023/2024. Neváhajte a príďte zapísať svoje dieťa do našej zmodernizovanej škôlky. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku. Od 1. septembra 2021 je podľa zákona povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. 8. dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú zákonní zástupcovia povinní zapísať do MŠ. Žiadosť a viac informácií osobne v materskej škôlke. Tešíme sa na Vás.


Stavanie mája
30.4.2023

Stavanie mája

V nedeľu 30.4.2023 obec Žbince v spolupráci s DHZ Žbince uskutočnila stavanie mája v záhrade farského úradu. Ůčastníkom sa prihovoril starosta obce a správca farnosti. Deti boli za zdobenie mája odmenení malinovkou a sladkosťami.


Stolnotenisový turnaj 2023
16.4.2023

Stolnotenisový turnaj 2023

V sobotu 15. 4.2023 v sále kultúrneho domu sa uskutočnil stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Žbince. Súťažilo sa v troch kategóriách : ženy, muži do 50r. a muži nad 50r. Tradične pripájame fotografie z podujatiaŽbinský občasník
6.4.2023

Žbinský občasník

Vo vnútri článku na stiahnutie sa nachádza Žbinský občasník.


Vývoz nebezpečného odpadu
21.3.2023

Vývoz nebezpečného odpadu

Obecný úrad v Žbinciach oznamuje, že 29.3.2023 sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu od 12:15 hod. do 13:30 hod. Zberné miesto sa nachádza za novým Obecným úradom.


Kontrola a čistenie komínov
28.2.2023

Kontrola a čistenie komínov

Kominárstvo Ondo Eštok oznamuje, že 13.3.2023 od 7:00 hod. bude vykonávať v našej obci pravidelnú kontrolu a čistenie komínov. Upozorňujeme občanov, že podľa vyhlášky č. 401/2017 Z.z. sa minimálne raz za 12 mesiacov majú kontrolovať - čistiť komíny. V prípade poistnej udalosti pri požiari aj poisťovne vyžadujú doklad od kominára. Cena kontroly komína v rodinnom dome je 15,00 €, vyčistenie komína 20,00 € vrátane dopravy. Telefónne číslo na kominára 0908 456 657 p. Uličný.


Terénne úpravy pri kultúrnom dome
27.2.2023

Terénne úpravy pri kultúrnom dome

Po stavebnej činnosti v roku 2022 - zatepľovaní, úprave kanalizácie a odvodu dažďovej vody z kultúrneho domu obec začala s úpravou terénu v zadnej časti kultúrneho domu. Terénnymi úpravami budú ukončené práce realizované v predchádzajúcich rokoch.


Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2023
26.2.2023

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2023

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila 25. februára 2023 v sále kultúrneho domu v našej obci. Na schôdzi naši hasiči zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok, bola preložená správa o hospodárení a správa revízora. Zároveň boli odovzdané preukazy novým členom.


Výstavba predajne GVP Humenné
22.2.2023

Výstavba predajne GVP Humenné

Po odovzdaní staveniska a na základe právoplatného stavebného povolenia začala firma GVP s.r.o. Humenné dňa 22.2.2023 s výstavbou maloobchodnej predajne v našej obci. V súčasnosti sa vykonávajú výkopové práce, nasledovať bude betonáž a montáž stavby.


Karneval 2023
12.2.2023

Karneval 2023

Aj tohto roku sa 11.2.2023 v našej obci uskutočnilo podujatie pod názvom Karneval. Deti ako aj ich rodičia prišli v krásnych maskách, za ktoré si zaslúžili rôzne darčeky a sladkosti. Obec Žbince ďakuje organizátorom tohto podujatia za celú prípravu a priebeh akcie.


Ples DHZ Žbince 2023
7.2.2023

Ples DHZ Žbince 2023

V sobotu 4. februára 2023 sa v našej obci uskutočnil už 20. tradičný hasičský ples. O hudobnú produkciu sa postarala skupina Ramon Band. Hostia sa zabávali do skorých ranných hodín.


Jubileum nášho rodáka MUDr. Pavla Vencela
1.2.2023

Jubileum nášho rodáka MUDr. Pavla Vencela

V mene všetkých obyvateľov obce Žbince sme jubilantovi zablahoželali a za šírenie dobrého mena obce na Slovensku a v zahraničí, udelili čestné občianstvo v podobe pamätnej plakety, ktorá mu bola v deň jubilea doručená.


Protestná iniciatíva - Mestám a obciam zhasína nádej
26.1.2023

Protestná iniciatíva - Mestám a obciam zhasína nádej

Vážení spoluobčania, naša obec dňa 30.1.2023 podporí celoslovenskú protestnú iniciatívu pod názvom “ Mestám a obciam zhasína nádej“ a to protestným 30 minútovým vypnutím verejného osvetlenia. Táto protestná akcia bola odobrená dňa 24.januára 2023 Komorou miest ZMOS.


Referendum 2023 - výsledky
22.1.2023

Referendum 2023 - výsledky

Referendum v okrsku Žbince sa uskutočnilo 21. januára 2023 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Súhrnné výsledky hlasovania v referende sú k dispozícii na stránke https://volbysr.sk/ref/sk/suhrnne_vysledky.html


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
11.1.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

VSD a.s. oznamuje občanom, že 30. januára 2023 v čase od 8:10 hod. do 16:00 hod.bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obci. Prerušená distribúcia elektriny bude od č. d. 167 do 179.

Nastavenia cookies