Aktuality

Vianočné stretnutie občanov
16.12.2023

Vianočné stretnutie občanov

Dňa 15.12.2023 sa o 17:00 hod. pred kultúrnym domom v Žbinciach uskutočnilo v poradí už druhé vianočné stretnutie občanov našej obce, kde si záujemci mohli zakúpit rôzne výrobky z domácich dielní. Návštevníci sa tam mohli zohriat vianočným punčom a tí menší vianočným čajom. Spoluorganizátorom tejto akcie touto cestou ďakujem.
Alexander Ožvát, starosta obce


Žbinský občasník
12.12.2023

Žbinský občasník

V prílohe sa nachádza Žbinský občasník 2/2023


Mikuláš v našej obci
21.11.2023

Mikuláš v našej obci

V utorok 5.12.2023 do našej obce zavítal Mikuláš. Deti z materskej školy pripravili pre MIkuláša pekné vystúpenie. Obdarované boli všetky prítomné deti do 12 rokov.
Foto vo vnútri článku.


Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko
6.11.2023

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 sa nachádza v prílohe


Stavebné aktivity obce
23.10.2023

Stavebné aktivity obce

Vďaka finančnej pomoci z Nadácie EPH a vďaka niektorým z našich občanov priložiť ruku k dielu, sa nám podarilo zrekonštruovať pamätnú tabulu grófa Barkóczyho, ktorá sa nachádza v areáli rim. kat. kostola v našej obci. Taktiež sa nám za pomoci niektorých pracovníkov aktivačných prác, ešte pred sviatkom Všetkých svätých podarilo rozšíriť resp. predĺžiť cestu na obecnom cintoríne.


Deň úcty k starším 2023
18.10.2023

Deň úcty k starším 2023

V nedeľu 15.10.2023 sa v kultúrnom dome v našej obci konal Deň úcty k starším. Celkovo 110 seniorov si toto nedeľné popoludnie spríjemnilo účasťou na tejto akcii .Po príhovore starostu obce a modlitbe pána farára nasledoval kultúrny program. Hostí programom sprevádzala mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec, medzi ktorými nechýbal aj náš rodák L. Pastír. O zábavu sa postaral Jožko Jožka, ktorý každému vyčaril úsmev na tvári.


Úradné hodiny OcÚ Žbince - oznámenie
12.10.2023

Úradné hodiny OcÚ Žbince - oznámenie

Oznamujeme občanom obce Žbince, že dňa 13.10.2023 (piatok) bude OcÚ Žbince zatvorený pre hlásenú odstávku elektrického prúdu.


Mimoriadne odpočty vodomerov pri zmene ceny
6.10.2023

Mimoriadne odpočty vodomerov pri zmene ceny

Mimoriadne odpočty vodomerov z dôvodu zníženia cien sa v našej obci uskutočnia od 3.10.2023 do 1.11.2023. Podrobnosti sa nachádzajú vo vnútri článku


Voľby do NR SR 2023
30.9.2023

Voľby do NR SR 2023

Voľby do NR SR v okrsku Žbince sa uskutočnili 30.9.2023 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod. Volebná účasť v našej obci bola 56,53%. Výsledky hlasovania sa nachádzajú v prílohe.


Prerušenie distribúcie elektrickej energie
25.9.2023

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

VSD Košice oznamuje občanom , že 13. októbra 2023 od 10:00 hod. do 14:30 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie v našej obci od súpisného čísla domu 9 po 142, vrátane čísla domu 244. Zoznam dotknutých odberných miest sa nachádza v prílohe.


Riešenie migračných výziev v obci Žbince
25.9.2023

Riešenie migračných výziev v obci Žbince

Publicita projektu Riešenie migračných výziev v obci Žbince sa nachádza vo vnútri článku.


Program rozvoja obce Žbince na roky 2023- 2030
19.9.2023

Program rozvoja obce Žbince na roky 2023- 2030

Obec Žbince predkladá na pripomienkovanie plán rozvoja obce Žbince na roky 2023 -2030. Pripomienky môžete doručiť do 3.10.2023 na obecný úrad v Žbinciach, osobne, písomne, prípadne elektronicky.


Zásady hospodárenia s majetkom obce Žbince
18.9.2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Žbince

Obec Žbince zverejňuje návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Žbince na verejné pripomienkovanie. Dokument na pripomienkovanie sa nachádza v prílohe článku.


Prerušenie distribúcie elektrickej energie
12.9.2023

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

VSD Košice oznamuje občanom, že 4. októbra 2023 od 10:00 hod do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obce podľa priložnej prílohy vo vnútri článku.


Prerušenie dodávky elektrickej energie
7.9.2023

Prerušenie dodávky elektrickej energie

VSD Košice oznamuje občanom , že dňa 28.9.2023 v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci od súpisného čísla domu 204 po 239 a vrátane čísla domu 147.


Vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023
10.8.2023

Vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023

Pokyny k vydaniu hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023 sa nachádzajú vo vnútri článku.


Deň obce Žbince
31.7.2023

Deň obce Žbince

Deň obce sa uskutočnil 5.8.2023 o 13: 00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Viac o podujatí vo vnútri článku.


31.7.2023

Voľby do NR SR 2023

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, môžete doručovať na mailovú adresu nagyova@zbince.sk, alebo osobne na Obecný úrad Žbince v čase úradných hodín.


12.7.2023

Prekopávky miestnej komunikácie

Vážení občania, z dôvodu výstavby a rekonštrukcie miestnej komunikácie na rómskej osade, bude od zajtra a v najbližších dňoch na viacerých miestach vykonaná prekopávka existujúcej cesty, z dôvodu odvodnenia novej cesty. Nakoľko sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, žiadame obyvateľov tejto časti o trpezlivosť s obmedzením premávky v najbližších dňoch.
Za pochopenie ďakujeme.


Memoriál Jozefa Jurča 2023
24.6.2023

Memoriál Jozefa Jurča 2023

Dňa 25.6.2023 sa o 10:00 hod. sa v areáli miestneho futbalového ihriska uskutočnila hasičská súťaž v požiarnom útoku Memoriál Jozefa Jurča. Fotografie z podujatia vo vnútri článku.

Nastavenia cookies