Oznam k výberu miestnych daní a poplatkov

 Vážení občania, dovoľte mi objasniť vám pár vecí k miestnym daniam a poplatkom.
V mesiaci marec 2024 sme sa ako Obecný úrad Žbince ocitli v nemilej situácii, ktorá nám značne skomplikovala prácu týkajúcu sa chodu celej našej obce, keďže z osobných dôvodov nám dala výpoveď ekonómka. Nájsť na túto pozíciu človeka s príslušným vzdelaním nebolo ľahké, o čom svedčí aj fakt, že na vyhlásenie o voľnom pracovnom mieste po dlhom čase zareagovala iba jedna osoba, ktorá od 1.5.2024 nastúpila do pracovného pomeru. Z tohto dôvodu sa okrem iného posunul aj  termín vyrubovania miestnych daní a poplatkov, čo podotýkam nie je nič, čo by Zákon o miestnych daniach a poplatkoch nepovoľoval. Z druhej strany vás úctivo žiadam, aby ste na svoju povinnosť plnenia reagovali včasne, a neodkladali si túto povinnosť na poslednú chvíľu. Týmto spôsobom sa spolu vyhneme nedorozumeniam ohľadom nálepiek na KUKA nádobách, prípadne vami žiadaných uplatňovaných výnimkách ohľadom daní a iných vašich požiadavkách. Preto sme pre vás pripravili aj prezentáciu s presnými informáciami

K stiahnutiu

Nastavenia cookies