Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2409231291 2.10.2023 poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573  281,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 902/2023 26.9.2023 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078   
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-Z302091DHW8-91-108 21.9.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  5 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/178 19.9.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/179 19.9.2023 Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/180 19.9.2023 Odoslané SMS za mesiac 7/2023-125 sms URBITECH s. r. o. 50749587  6,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409193977 13.9.2023 Zmluva o poistení a zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa 54228573  1 616,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409207260 13.9.2023 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince" Generali Poisťovňa 54228573  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/175 12.9.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-08/2023 FÚRA s.r.o 36211451  133,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/176 12.9.2023 Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/177 12.9.2023 Pneuservisné práce - vozík DS Ladislav Kováč 43510795  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/172 11.9.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 142,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/173 11.9.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 8/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/174 11.9.2023 Poradenstvo VO-08/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/169 7.9.2023 GDPR-08/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/170 7.9.2023 Zmesový komunálny odpad 08/2023 FÚRA s.r.o 36211451  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/171 7.9.2023 Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD GFS, s.r.o. 35798483  18,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/166 4.9.2023 Zemný plyn 01.09.-30.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/167 4.9.2023 Pevná linka KD-TERE-08/23,Internet-OcÚ-08/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/168 4.9.2023 Otrava pre potkanov Ladislav Lechman 32673108  144,00 EUR 
Nastavenia cookies