Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/109 29.5.2024 Materiál na DS - dom smútku KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  1 292,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/110 29.5.2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku Ing. arch. Bernard Pyšniak 40940136  4 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/107 28.5.2024 Odber pitnej vody z hydrantu DHZ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  33,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/105 27.5.2024 štartér, zásahová hadica, požiarna hadica PS12 Group s.r.o. 50760521  729,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/106 27.5.2024 Geometrický plán kat.úz. Žbince STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. 45353221  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/104 24.5.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/102 23.5.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/103 23.5.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/99 20.5.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/100 20.5.2024 SMS za 4/24 - 96 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/101 20.5.2024 Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/97 15.5.2024 držiak Stell Sho 5610 FAST PLUS, a.s. 35712783  43,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/98 15.5.2024 doména od 20.5.24 - 19.5.25 NET TRADE SERVICES, s.r.o. 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/93 10.5.2024 Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/94 10.5.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  945,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/95 10.5.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie FÚRA s.r.o 36211451  985,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/96 10.5.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 122/2024 6.5.2024 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima Banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá DF2024/90 6.5.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 04/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/91 6.5.2024 Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Nastavenia cookies