Aktuality

Voľby do NR SR 2020
5.11.2019

Voľby do NR SR 2020

Obec Žbince podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Informácie sa nachádzajú v priložených súboroch.


Voľba poštou do NR SR 2020
4.11.2019

Voľba poštou do NR SR 2020

Obec Žbince pre voľby do NR SR 2020 oznamuje, že pre voľbu poštou pre voličov, ktorí sa nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky je potrebné použiť e-mail : starosta@zbince.sk.


30.10.2019

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Žbince vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP ). Výberové konanie sa uskutoční 13.11.2019 o 9:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žbinciach. Ostatné informácie o výberovom konaní sa nachádzajú v prílohe.


Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu
14.10.2019

Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu

V súčastnosti realizuje obec rekonštrukciu kuchyne kultúrneho domu. Po realizácii rekonštrukcie sa zväčší priestor v kuchyni. Zároveň budú osadené nové kuchynské spotrebiče a zariadenie kuchyne.


Výstavba autobusovej zastávky
14.10.2019

Výstavba autobusovej zastávky

V uplynulých dňoch sa začalo s realizáciou novej autobusovej zastávky na rázcestí v našej obci. V súčasnosti je už autobusová zastávka osadená, pribudne lavička a názov zastávky.


Budova obecného úradu - stavebné úpravy
17.7.2019

Budova obecného úradu - stavebné úpravy

V týchto dňoch začala firna JAREK s.r.o. Michalovce s búracími prácami na stavbe nového obecného úradu v priestoroch I. nadzemného podlažia spoločnej budovy COOP Jednota v našej obci. V lehote dvoch rokov by mala byť stavba dokončená vrátane fasády budovy.

Úradná tabuľa

25.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020,2021,2022

Návrh rozpočtu obce Žbince na roky 2020, 2021, 2022

22.11.2019

Návrh VZN obce Žbince č.1/2020 o miestnych daniach

Návrh VZN obce Žbince č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žbince

Kalendár podujatí

Anketa

Máte záujem o pripojenie na internet cez optiku


Celkom hlasov : 41