Aktuality

Výročná členská schôdza DHZ
16.2.2020

Výročná členská schôdza DHZ

V sobotu 15. februára 2020 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Žbince. Na schôdzi bola zhodnotená činnosť hasičského zboru za rok 2019, prednesená správa o hospodárení, správa revízora a plán hlavných úloh na rok 2020.


12.2.2020

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja je zverejnený
v priloženom odkaze. Do strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice 10. poschod., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu


Spustenie mobilnej aplikácie obce Žbince
11.2.2020

Spustenie mobilnej aplikácie obce Žbince

Dnes sme spustili do skúšobnej prevádzky mobilnú aplikáciu obce Žbince, prostredníctvom sa dozviete všetko o dianí v našej obci. Aplikácia je dostupná pre obidve mobilné platformy. Spôsob inštalácie s popisom programu sa nachádza v priloženom súbore.


Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu
1.2.2020

Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu

V týchto dňoch bola ukončená rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome v našej obci. Stavebné práce vykonala firma Jarek s.r.o. Michalovce a o dodávku vybavenia na základe výberového konania sa postarala firma VV elektroservis Vranov n/T.


Ples DHZ Žbince 2020
26.1.2020

Ples DHZ Žbince 2020

V sobotu 25. januára 2020 sa v našej obci uskutočnil tradičný hasičský ples. Už desaťročie sa o hudobnú produkciu stará skupina Pyramída. Hostia sa zabávali do skorých ranných hodín.


Prerušenie distribúcie elektriny
21.1.2020

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje, že v našej obci - od č. d. 143,144,146,148-163,171,241,249 a parcelách č. 1140,1107/17 v termíne 3. marec 2020 od 08:40 h do 13:50 h bude prerušená distribúcia elektriny.
List od VSD Košice sa nachádza v prílohe.

Úradná tabuľa

17.2.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Žbince za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Žbince za rok 2019 je 13,51 %.
Výpočet úrovne vytriedenia sa nachádza v prílohe.

12.12.2019

VZN obce Žbince č.1/2020 o miestnych daniach

VZN obce Žbince č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žbince

25.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020,2021,2022

Návrh rozpočtu obce Žbince na roky 2020, 2021, 2022

Kalendár podujatí

Anketa

Použivate mobilnú aplikáciu obce ?


Celkom hlasov : 2