Aktuality

Vianočné stretnutie občanov
16.12.2023

Vianočné stretnutie občanov

Dňa 15.12.2023 sa o 17:00 hod. pred kultúrnym domom v Žbinciach uskutočnilo v poradí už druhé vianočné stretnutie občanov našej obce, kde si záujemci mohli zakúpit rôzne výrobky z domácich dielní. Návštevníci sa tam mohli zohriat vianočným punčom a tí menší vianočným čajom. Spoluorganizátorom tejto akcie touto cestou ďakujem.
Alexander Ožvát, starosta obce


Žbinský občasník
12.12.2023

Žbinský občasník

V prílohe sa nachádza Žbinský občasník 2/2023


Mikuláš v našej obci
21.11.2023

Mikuláš v našej obci

V utorok 5.12.2023 do našej obce zavítal Mikuláš. Deti z materskej školy pripravili pre MIkuláša pekné vystúpenie. Obdarované boli všetky prítomné deti do 12 rokov.
Foto vo vnútri článku.


Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko
6.11.2023

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 sa nachádza v prílohe


Stavebné aktivity obce
23.10.2023

Stavebné aktivity obce

Vďaka finančnej pomoci z Nadácie EPH a vďaka niektorým z našich občanov priložiť ruku k dielu, sa nám podarilo zrekonštruovať pamätnú tabulu grófa Barkóczyho, ktorá sa nachádza v areáli rim. kat. kostola v našej obci. Taktiež sa nám za pomoci niektorých pracovníkov aktivačných prác, ešte pred sviatkom Všetkých svätých podarilo rozšíriť resp. predĺžiť cestu na obecnom cintoríne.


Deň úcty k starším 2023
18.10.2023

Deň úcty k starším 2023

V nedeľu 15.10.2023 sa v kultúrnom dome v našej obci konal Deň úcty k starším. Celkovo 110 seniorov si toto nedeľné popoludnie spríjemnilo účasťou na tejto akcii .Po príhovore starostu obce a modlitbe pána farára nasledoval kultúrny program. Hostí programom sprevádzala mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec, medzi ktorými nechýbal aj náš rodák L. Pastír. O zábavu sa postaral Jožko Jožka, ktorý každému vyčaril úsmev na tvári.

Nastavenia cookies