Aktuality

21. ročník hasičského plesu v obci Žbince
4.12.2023

21. ročník hasičského plesu v obci Žbince

V prílohe sa náchádza plagát 21. ročníka hasičského plesu v našej obci


Mikuláš v našej obci
21.11.2023

Mikuláš v našej obci

V utorok 5.12.2023 do našej obce zavítal Mikuláš. Deti z materskej školy pripravili pre MIkuláša pekné vystúpenie. Obdarované boli všetky prítomné deti do 12 rokov.
Foto vo vnútri článku.


Oznam k príprave „vianočných trhov“.
6.11.2023

Oznam k príprave „vianočných trhov“.

Vážení občania, milí Žbinčania, keďže vianočný čas sa nezadržateľne blíži, aj my už pracujeme na príprave vianočných trhov. Touto cestou vás v mene OcÚ Žbince chceme osloviť, ak by ste mali záujem prezentovať sa vašou domácou tvorbou, nahláste sa nám do 30.11.2023. Kontakt: Denisa Geriová 0904 546 852, alebo na linke OcÚ Žbince 056 6493 106.


Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko
6.11.2023

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 sa nachádza v prílohe


Stavebné aktivity obce
23.10.2023

Stavebné aktivity obce

Vďaka finančnej pomoci z Nadácie EPH a vďaka niektorým z našich občanov priložiť ruku k dielu, sa nám podarilo zrekonštruovať pamätnú tabulu grófa Barkóczyho, ktorá sa nachádza v areáli rim. kat. kostola v našej obci. Taktiež sa nám za pomoci niektorých pracovníkov aktivačných prác, ešte pred sviatkom Všetkých svätých podarilo rozšíriť resp. predĺžiť cestu na obecnom cintoríne.


Deň úcty k starším 2023
18.10.2023

Deň úcty k starším 2023

V nedeľu 15.10.2023 sa v kultúrnom dome v našej obci konal Deň úcty k starším. Celkovo 110 seniorov si toto nedeľné popoludnie spríjemnilo účasťou na tejto akcii .Po príhovore starostu obce a modlitbe pána farára nasledoval kultúrny program. Hostí programom sprevádzala mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec, medzi ktorými nechýbal aj náš rodák L. Pastír. O zábavu sa postaral Jožko Jožka, ktorý každému vyčaril úsmev na tvári.

Nastavenia cookies