Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/273 4.1.2024 Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/1 3.1.2024 Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) MADE spol. s r.o. 36041688  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská O 34/2021-dodatok 4 2.1.2024 Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov 1. východoslovenská OZV, s.r.o 53021665   
Detail Zmluva Dodávateľská 01.01/2024 1.1.2024 Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... IKS-servis s.r.o. 54165083   
Detail Faktúra došlá DF2023/270 22.12.2023 Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELID, s.r.o. 47329947  937,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/271 22.12.2023 Občerstvenie Zuzana Michajlová 54178215  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/268 20.12.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/269 20.12.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/267 18.12.2023 Štvrtý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/265 15.12.2023 Náklady na SŠÚ na rok 2024 Obec Vinné 00325953  1 130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/266 15.12.2023 Novoročné pozdravy LIM PO, s.r.o. 36498980  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/264 14.12.2023 Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. 54178231  190,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/259 13.12.2023 Mobil starosta-08.11.23-07.12.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/260 13.12.2023 Overenie indiv.účt.závierky za rok 2022 a overenie Audit Accounting, s.r.o. 55065830  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/261 13.12.2023 Poradenstvo VO-11/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/262 13.12.2023 Poradenstvo VO-12/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/263 13.12.2023 Vrecia na komunálny odpad - 45 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/253 7.12.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/254 7.12.2023 Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/255 7.12.2023 GDPR-12/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Nastavenia cookies